För två månader sedan kritiserades Reno Norden efter en inspektion för att inte ha undersökt riskerna för olycksfall och för att det saknades rutiner för kontroll av maskiner och utrustning.

– Det är ett tungt farligt jobb och det kan ske olyckor. Är det för hög arbetsbelastning så blir folk totalt utslitna, säger sophämtaren Peter Börjesson.

Tidigare i veckan skulle företaget ha meddelat vilka åtgärder som vidtagits efter kritiken, men det har inte gjorts.

Företaget har inte velat ge någon kommentar om uppgifterna till TV4.

En vild sopstrejk på sophanteringsföretaget har pågått i en vecka och cirka 65 personer har sagt upp sig från företaget. Orsaken till strejken är personalens missnöje med ett nytt löneavtal.