RenoNordens attack mot de anställdas arbetsvillkor är bara en i raden för att bryta arbetarkollektivets sammanhållning. Något är fel när en entreprenör tillåts använda sig av lönedumpning för att vinna anbud och sedan sänker de anställdas löner med flera tusen kronor för att öka vinsten åt sina aktieägare. Det är tydligt att kommunerna måste ställa hårdare krav om man ska handla upp verksamhet för att undvika att oseriösa företag släpps in. Det ska inte vara möjligt i en offentligt finansierad verksamhet för en arbetsköpare att ensidigt sänka lönen med över 5 000 kronor och försämra arbetsvillkoren för sin personal. Det är en värld så långt bort från den vi arbetar för som det överhuvudtaget är möjligt.

Många vittnar om att RenoNorden behandlar sina anställda på samma vis på fler ställen. Även här i Malmö har företaget när det tagit över som entreprenör agerat för att försöka dumpa löner. RenoNorden använder färre bilar och pressar i stället de anställda till att jobba extremt mycket övertid, med arbetsdagar på 10–12 timmar så att deras hälsa riskeras.

Vi i Vänsterpartiet Malmös fackliga utskott stöder soparbetarnas kamp och vet att när ni nu modigt tar den här kampen så kämpar ni samtidigt för oss alla i hela arbetarkollektivet. Om vi tillåter att en arbetsgivare behandlar er så här i dag kommer vi alla drabbas i morgon. Stå på er! Vi uppmanar samtidigt de politiskt ansvariga att skärpa kraven vid offentlig upphandling så att våra skattekronor i framtiden inte går till den här typen av oseriösa företag.