”Vi beklagar detta mycket och de eventuella störningar som kan uppkomma för Stockholms stads innevånare på de områden vi har uppdrag på i dag. Liselotte Lööf Miljö AB ser mycket allvarligt på den uppkomna situationen och vi kommer att vidta alla de åtgärder som står till buds för att snabbt avhjälpa densamma. Stockholm behöver yrkesskickliga och erfarna ’sopgubbar’ för att sophämtningen och staden i allmänhet skall fungera väl”, skriver bolaget i pressmeddelandet.