Med lite mer än ett år kvar till valet har LO-förbunden redan börjat snöra skorna för att ställa sig i startblocken. Många jobbar på högvarv för att få sina valorganisationer, viktigaste frågor och strategier på plats.

För det största förbundet, Kommunal, markerade den nyligen klubbade valstrategin ett avstamp. Och det i en mer uttalad politisk riktning än tidigare. Minst hälften av förbundets medlemmar ska rösta på Socialdemokraterna i valet 2018, lyder målsättningen. Till skillnad från i förra valet 2014, då det hette att Kommunal ville byta regering.

Kommunals ordförande Tobias Baudin. Pressfoto

– Det är så klart ett ambitiöst mål, men jag tror att det är fullt möjligt att nå det. Vi tycker att det är tydligare än någonsin hur mycket mer den här regeringen har gynnat medlemmarna än när vi hade en moderatledd regering, säger Kommunals ordförande Tobias Baudin.

I förra riksdagsvalet röstade cirka 47 procent av medlemmarna på Socialdemokraterna. Tobias Baudin kallar ändå det nya målet för tufft.

– Inte minst när vi vet att Socialdemokraterna i riket inte är uppe på rekordsiffror direkt.

Även om förbunden kommit olika långt står trygga jobb och välfärdsfrågor högt på dagordningen för flera av dem. Och en S-ledd regering är målet, även om Pappers sticker ut med sitt resonemang om att Socialdemokraterna bör överväga att gå i opposition om de inte får egen majoritet. Alla är medvetna om att regeringsfrågan kan bli en rysare i ett skakigt parlamentariskt läge.

När LO klubbar sin valplattform i början av nästa år är det emeller-tid inte regeringsfrågan utan sakfrågorna som står i fokus. De prioriterade områdena är full sysselsättning, jämlikhet och det goda arbetslivet.

– Den övergripande, strategiska utgångspunkten är att vi vill fortsätta som vi gjorde 2014, vi ska bedriva en tydlig facklig valrörelse, säger LO-ledningens valansvariga och förste vice ordförande Therese Guovelin.

Under det så kallade supervalåret 2014 lanserade LO för första gången en egen facklig valplattform med politiska krav. När det blir andra gången gillt finns flera lärdomar att hämta ur LO:s egna utvärdering.

Där konstaterades att LO fick genomslag för sin politiska agenda. ”LO:s viktigaste krav återfinns i Socialdemokraternas valmanifest och i den rödgröna regeringsdeklarationen.”

Ringkampanjen där över 200 000 medlemmar fick ett samtal blev en succé. Fler av dem som blivit uppringda röstade på Socialdemokraterna och färre på Sverigedemokraterna än bland dem som inte blivit det.

Samtidigt: ”det ambitiösa målet om att höja andelen LO-medlemmar som röstar på Socialdemokraterna från drygt 50 procent till 60 procent uppnåddes inte”. Inte heller målet att fler fackligt förtroendevalda skulle kryssa S nådde LO upp till, enligt eftervalsanalysen.

I år har LO antagit något mer modesta huvudmål: att minst bibehålla andelen socialdemokratiska röster i LO-gruppen och att valdeltagandet ska vara minst lika högt som riksgenomsnittet.

Huruvida LO och förbunden kommer att tillföra extrapengar till Socialdemokraterna visar sig till hösten, när budgetar ska klubbas.

– Vi har inte tagit ställning till hur vi kommer att göra, men ingången är att det är bättre att vi använder pengar och resurser själva än att skicka iväg dem till det socialdemokratiska partiet. Det är att göra det lite enkelt för sig, säger Tobias Baudin.

Vilka sakfrågor som Kommunal kommer att fokusera på spikas i valplattformen i början på nästa år. Men redan nu ser Tobias Baudin några frågor som självklara.

– Avskaffandet av allmän visstid blir en viktig fråga liksom tryggare jobb överlag. Och att man måste fortsätta investera i att öka kvaliteten i välfärden, det behövs rejält ökade statsbidrag i syfte att Kommunals medlemmar ska få fler arbetskamrater.

LO:s tredje största förbund Handels antog sin valplan redan i februari. Där slås det fast att huvudfokus är trygga jobb och investeringar i bostäder och välfärd.

– Allmän visstid är en sådan fråga som vi drivit länge och som Ylva Johansson sagt kan bli en valfråga, säger förbundets andre vice ordförande Elisabeth Brandt Ygeman.

Det näst största förbundet IF Metall går till val under parollen ”Tillsammans stärker vi Sverige”, berättar den nyligen utsedda valledaren och ombudsmannen Christina Lundin.

De förtroendevalda blir motorn i valrörelsen, konstaterar hon. Det blir både telefonsamtal till medlemmar och utbildningar för dem som jobbar fackligt på jobbet.

– Huvudsyftet är att få igång politiska diskussioner ute på arbetsplatserna för att medlemmarna ska förstå vikten av att gå och rösta och av att rösta rätt.

Efter förra valets framgångsrika ringkampanj blir telefonsamtalet en viktig metod för flera förbund och LO kommer även att bistå förbunden med central samordning. Enligt LO:s valutvärdering är det särskilt viktigt att lyfta på luren när många arbetsplatser saknar fackliga ombud, som kan lyfta det politiska samtalet på plats.

En viktig fråga som förbunden har att förhålla sig till är det relativt stora stödet för Sverigedemokraterna bland medlemmarna. Enligt LO:s valutvärdering från 2014 var det bästa motmedlet att ”visa att SD är ett löntagarfientligt parti”.

– Det viktiga är att se till att människor vågar och orkar ta ett samtal, att de inte tystnar för att en person har en uppfattning och att det blir vägledande. Det handlar inte bara om Sverigedemokraterna utan om människors oro för utvecklingen, betonar Elisabeth Brandt Ygeman.

Kommunals Tobias Baudin säger att hans förbund gör en ”storsatsning” på samtal. Detta efter att de i sina utvärderingar kommit fram till att det som får upp stödet för Socialdemokraterna och ner det för andra partier, inte minst Sverigedemokraterna, är att samtala.

– Det bästa är att göra det öga mot öga med en fackligt förtroendevald och det näst bästa är att ringa. Och att ringa är väldigt effektivt. Det blir mer nedtonat med köpt reklam och den typen av satsningar, det tror vi inte mycket på.

Valarbete/LO och de stora förbunden

LO: Valplattform i slutet av januari, arbetet pågår under hösten.

Byggnads: Valplattform beslutas till hösten.

Seko: Oklart när valstrategi -kommer, arbete pågår.

Handels: Antog en valplan i februari.

Kommunal: Valstrategi klar, valplattform i början av 2018.

IF Metall: Beslutar om viktigaste valfrågorna i augusti/september.

 

Pengar till S under valåret?

Byggnads: Inga bidrag till S.

Seko: Oklart, arbete pågår.

Handels: Ger inte direkta bidrag utan till en samhällspolitisk fond för olika politiska projekt. Budget klubbas i höst.

Kommunal: Inte tagit ställning än, budget i höst.

IF Metall: Tar beslut augusti/september.

LO: Beslut tas i kommande budget.

 

Pengar till S under 2016?

Byggnads: Inga bidrag till S.

Seko: Inga bidrag till S.

Handels: Inga bidrag till S.

Kommunal: 3,1 miljoner.

IF Metall: 1,5 miljoner.

LO: 6 miljoner.