Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

De som har svarat är engagerade i LO-, TCO- och Sacoförbund, men det är i LO-gruppen som intresset för internationella frågor är störst. Där tycker 83 procent att internationellt fackligt arbete är viktigt, mot 82 respektive 69 procent bland TCO- och Sacoengagerade.

– Anständiga villkor och att kunna leva på sin lön är förutsättningen för att människor ska kunna ta sig ur fattigdom, säger Kristina Henschen chef för Union to union. De höga siffrorna i undersökningen ger oss ett viktigt besked om att vår organisation ägnar sig åt rätt frågor och att vi har fortsatt stöd för vårt arbete.

Undersökningen

Undersökningen är beställd av Union to union, utförd av Novus och omfattar 124 förtroendevalda inom LO, 108 inom TCO och 101 inom Saco.

 

Union to union är LO:s TCO:s och Sacos gemensamma organisation för internationellt fackligt arbete och bistånd.