– Det här är oerhört allvarligt och jag blir väldigt berörd. Det här är precis det som inte får ske på en arbetsplats, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) till TT.

Hon anser att det är väldigt viktigt att det sker en grundlig utredning av vad som har hänt.

Olyckan skedde på Skanskas arbetsplats där Skanska anlitat en underentreprenör för att utföra arbetet. Det tycker Ylva Johansson väcker frågor om hur säkerheten kan tryggas i entreprenadkedjor.

– Det är en viktig fråga att ta fokus på. Entreprenörskedjor bedömer jag som ett riskmoment, särskilt i de fall där man har utländska entreprenörer som inte har något skyddsombud, säger Ylva Johansson, samtidigt som hon konstaterar att hon inte vet om så var fallet på olycksplatsen i Ludvika.