Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Sexfaldigt krom, kristallisk kiseldioxid och trädamm är de viktigaste av de tretton ämnen som nu får skärpta gränsvärden, säger Marita Ulvskog. Dessutom skärps kraven på att medlemsländerna följer upp de anställdas hälsa på lång sikt, även efter att de slutat på jobbet.

Men framför allt betyder det här att arbetsmiljöfrågor är uppe på EU-nivå, menar hon:

– Arbetsmiljöarbetet har legat för fäfot under krisåren. Ingenting har hänt på tio år.

Nu finns det möjlighet att komma tillbaka och reglera fler ämnen.

– Vi har minst tre omgångar framför oss med fler regelskärpningar, säger Marita Ulvskog. Vi har också fått löfte om att en ny typ av ämnen ska tas upp: reprotoxiner.

Reprotoxiner är ämnen som påverkar fortplantningen, antingen genom att göra människor infertila eller genom att orsaka skador och missbildningar på fostren. Dessa ämnen ska nu utvärderas och analyseras så att det på sikt kan fattas beslut om gränsvärden även för dem.

– EU skryter med att kvinnors förvärvsintensitet ökar, att fler kvinnor kommer ut i arbetslivet och att vi blir mer jämställda, säger Marita Ulvskog. Men då måste man också ta konsekvenserna av detta och anpassa reglerna till att det finns fertila kvinnor i yrken och miljöer där de inte fanns tidigare.

Motståndet har varit kraftfullt mot de nya gränsvärdena, berättar hon:

– Det har varit ett enormt stark lobbyverksamhet det senaste dryga halvåret. Från både fackets och industrins sida.

– Man talar ju om social dumpning när det gäller lönenivåer, men det här är ju också en typ av social dumpning. Vissa länder ägnar sig åt oschyst konkurrens genom att ha en sämre arbetsmiljö. Det är mycket billigare.

Hon vill dock inte peka ut några länder.

– Inte en sån här dag, när vi precis har kommit överens.

Däremot prisar hon Malta, som varit ordförandeland fram till senaste månadsskiftet.

– Malta har gjort ett jättejobb med att övertyga medlemsländerna. Jag är oerhört tacksam. Det här är verkligen ett arbete som känns meningsfullt, att se till att vi i Europa som har en gemensam arbetsmarknad också har gemensamma regler och att människor inte behöver dö av sitt arbete.

Överenskommelsen godkänns formellt senare i höst.