Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Det var ett 50-tal bärplockare som stämt företaget Ber-Ex i Kajanalands tingsrätt.

Tvisten gäller sommaren 2013, när thailändarna förlorade pengar på sin bärplockarresa till Finland.

Plockarna menade att företaget inte betalat så bra för bären som parterna kommit överens om och krävde 5 000–7 000 euro per man i skadestånd.

Plockarna kom för sent på året för den bästa säsongen, hävdade Ber-Ex. Dessutom sjönk världsmarknadspriset.

Kajanalands tingsrätt anser inte att företaget har gjort något fel, rapporterar Hufvudstadsbladet. Plockarna får ingen ersättning.