– Det är inte roligt att skära ner arbetstiden, men vi vill undvika uppsägningar. Vi har duktig personal som vi vill behålla, säger Jane Lundström.

Flera av företagets verksamheter är små boenden med bara tre eller fyra brukare och det blir svårt att klara dygnet-runt-bemanning med bara heltider. Solom kommer också att se över lokalerna och strävar efter att ersätta de minsta enheterna med större.

Införandet av personalpool kommer att ske under hösten.

– Vår ambition är att kunna erbjuda alla liknande tjänstgöringsgrad, men det är upp till medarbetarna om de accepterar de tjänster som erbjuds, säger Jane Lundström.

Hon säger att förutsättningarna för att dela upp tjänster på flera verksamheter är goda.

– Verksamheterna finns utspridda på en liten yta med bra kommunikationer, med bil maximalt en kvarts resa.

Hur mycket pengar Solom hoppas spara kan Jane Lundström inte svara på då mycket kan ändras i förhandlingarna med facket.