– Det här hade jag inte väntat av ett kommunalt företag. Det går stick i stäv med Kommunals centrala avtal med SKL och Pacta, som innebär att heltid ska införas som norm, säger Sanna Tefke, ordförande för Kommunals sektion Solna/Sollentuna.

På ett möte i början av juni informerades personalen vid LSS-boendena om att Solom AB vill införa nya, bantade scheman från och med den 14 augusti. Enligt Kommunal minskas tjänstgöringsgraden med i snitt 14 procent, men enskilda anställda får sin arbetstid sänkt med upp till 31 procent. Ungefär 100 av de totalt 120 anställda berörs av hyvlingen, uppger Kommunal. Till det kommer besparingar genom att färre vikarier anställs och att anställda som går i pension inte ersätts med nya anställda.

Nedskärningarna görs därför att Sollentuna kommuns vård- och omsorgskontor dras med underskott. Enligt Kommunal har de också motiverats med att statens ersättningar för stöd till funktionshindrade har sänkts.

Enligt anställda i LSS-verksamheten har beskedet väckt stark oro och ilska.

– Vi är många som redan har deltidstjänster. Ännu lägre tjänstgöringsgrad slår väldigt hårt, det blir svårt att klara sig ekonomiskt, säger en handledare vid ett LSS-boende.

En anställd säger till Arbetet att en del av kollegorna överväger att säga upp sig, då de får svårt att klara sig på sina nedskurna tjänster.

Lokala förhandlingar om hyvlingen har slutat i oenighet, men ytterligare en tvisteförhandling kommer att genomföras inom kort. Den 11 juli samlar Kommunal alla berörda medlemmar till ett möte.

Enligt Arbetets källor har de anställda ännu inte erbjudits några nya, förändrade tjänster.

– Vi uppmanar alla att inte skriva på några papper om förändrad sysselsättningsgrad, säger Sanna Tefke.

Arbetet har bett Soloms vd Jane Lundström och HR-chef Camilla Stenemyr att kommentera förändringen vid LSS-boendena. Båda är på semester och lovar att återkomma i nästa vecka.

Soloms styrelseordförande är Erik Langby, tidigare moderat kommunpolitiker i Nacka (som ordförande i Solom är han dock inte politiskt tillsatt).

Erik Langby beskriver förändringen som ofrånkomlig då vård- och omsorgsnämnden i Sollentuna kommun har beslutat att betala mindre för verksamheten.

– Vård- och omsorgsnämnden har gjort jämförelser med andra kommuner av vad verksamheten kostar, och sett att LSS-verksamheten i Sollentuna är väldigt dyr. Då har man bestämt sig för att minska ersättningen. Den kommer fortfarande att vara hög i förhållande till jämförbara kommuner.

Varför väljer Solom att minska tjänstgöringsgraden för över hundra anställda, i stället för att säga upp ett mindre antal på grund av arbetsbrist?
– Det är inte en fråga för styrelsen, utan för ledningen i Solom, svarar Erik Langby.

Frösunda och andra privata företag har fått hård kritik för ”hyvling”. Bör ni som kommunalt bolag ha högre ambitioner som arbetsgivare?
– Vi lever under samma villkor. Men vi vill ha schysta villkor och vi följer kollektivavtal. Vi är noga med arbetsmiljön och med relationerna till facket.

LSS-boenden är till för personer med utvecklingsstörning eller andra psykiska eller fysiska funktionshinder.