Med nazister på plats under Sverigedemokraternas dag i Almedalen har högerextremismen lagt en tung våt hand över Almedalen.

En stor del av alla utställare och seminarieanordnare har redan packat ihop, trots att två demokratiska partiers dagar återstår. Men SD-anhängarna är här, och byter med jämna mellanrum bord på SD:s serveringar.

Nazistiska Nordiska motståndsrörelsen vid sina gröna tält i bakgrunden. Det monument till minne av nazismens offer som stått nära kajen under Almedalsveckan sparkas sönder. Tio nazister delges misstanke om brott.

I en presskonferens denna morgon försöker Sverigedemokraternas ledare Jimmie Åkessons fjärma sig från nazisterna tvärs över gatan genom att beskylla dem för att vara våldsamma.

Detta utspel är groteskt. Har Jimmie Åkesson redan glömt den vårdpersonal som fick gå under jorden, undan hans anhängare, sedan de kritiserat hans besök på deras arbetsplats? Har han redan glömt den forskare vars studier visade att Sverigedemokrater är de som främst använder hot och hat i sin argumentation, och som tvingades fara till ”okänd ort” för att undkomma just detta hot och hat?

Och har han förträngt den lokalavdelning i sitt eget parti som spred kartor över var alla flyktinganläggningar är placerade. Ett hundratal av landets flyktinganläggningar har blivit attackerade, främst genom anlagda bränder.

Högerextremismen vågor studsar mellan SD-lägret och nazistiska Nordiska Motståndsrörelsens gröna tält. Och de demokratiska seminarieanordnarna har flytt. Men det är knappast ”eliten” som har försvunnit och ”folket” som har flyttat in. När högerextremismen flyttar in följs den av tystnad.

Det monument till minne av förintelsens offer, en hög med skor i en sexkantig trälåda som stått på kajen under Almedalsveckan, sparkas sönder någon gång tidigt på morgonen när Sverigedemokraternas och nazisternas tid i Almedalen inleds.

Med högerextremismen kommer tystnaden, antingen genom SD-anhängares hot och hat som tvingar dem som kritiserar att gå under jorden eller fly till okänd ort, eller genom nazisternas mer handgripliga metoder att tysta kritiker.

Det är denna tystnad vi skapar när vi lägger en röst på SD. Det är denna tystnad vi skapar när vi bjuder in nazister i det offentliga rummet.