Fler än tre av fyra hotell- och restauranganställda upplever att arbetet är stressande ”i någon grad” eller ”i hög grad”. Det visar en medlemsenkät från Hotell- och restaurangfacket, HRF, där 543 yrkesverksamma svarat.

En hög arbetstakt och arbetsbelastning pekas ut av flest medlemmar som det som orsakar stressen. På andra och tredje plats över stressande faktorer hamnar brister i ledarskap och bristande schemaläggning.

− Anställda på hotell och restauranger stressas av bristande struktur och otydligt ledarskap. Det behövs mer ordning och reda kring så enkla saker som arbetstider och schemaläggning, säger Kent Johansson, ombudsman på HRF, i en kommentar.

När medlemmarna fick beskriva vad som skapar psykiska påfrestningar handlar det ofta om otrygga anställningsförhållanden.

Nästan var femte medlem är orolig för att bli uppsagd eller att inte få arbeta fler timmar. Den främsta orsaken till psykisk påfrestning är, enligt enkäten, att få ihop arbete och fritid i vardagen.

Något som HRF reagerade på när de såg medlemmarnas svar var att 42 personer vittnade om att det förekommer sexuella trakasserier eller hot och våld på jobbet.

− Det är såklart svårt att komma åt att många gäster skapar stress. Men många problem borde inte finnas på en modern arbetsplats. Vi har läst hemska berättelser om skrik, bråk och chefer som bara skäller och aldrig berömmer. Och det är oacceptabelt att så många vittnar om hot, våld och sexuella trakasserier, säger Kent Johansson.