Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

EU:s regler för cabotage, inrikestransporter med utlandsregistrerade fordon, ger utländska åkerier rätt att efter transport till Sverige ta tre inrikesuppdrag innan de lämnar landet.

Tanken är att bilarna inte ska gå tomma och ge mer miljöbelastning och vägslitage än nödvändigt. Men reglerna missbrukas: Åkerier från låglöneländer kör för mycket i länder som Sverige, vilket leder till oschyst konkurrens och risk för lönedumpning.

Ett stort problem är att de regler som finns inte kontrolleras.

– De företag som vill fuska kan räkna med att klara sig, säger Jens Nilsson, som är ledamot i Europaparlamentets transportutskott. Regelverket implementeras inte och kontrollen är för dålig.

Han ser vissa ljuspunkter på sistone.

– Flera av EU-kommissionens förslag går i rätt riktning, som insatserna mot brevlådeföretag och ökade krav på dokumentation.

Målet är att nya cabotageregler ska vara klara innan mandatperioden är slut, alltså om två år.

– Vi ska jobba med det hela hösten, säger Jens Nilsson. Men cabotagefrågan hänger ihop med hur arbetet går när det gäller kör- och vilotider och utstationeringsdirektivet. Min första åtgärd blir att samordna oss med övriga arbetsgrupper.

– De som har varit mest kritiska mot förändringar är länder i Östeuropa, Polen till exempel. Där ligger det en konflikt, helt klart, säger Jens Nilsson.