Det är din första Almedalsvecka som ordförande i IF Metall. Hur skiljer den sig från tidigare gånger du varit här?
– Skillnaden i år är att det är en explosionsartad efterfrågan på min medverkan i alla möjliga sammanhang, så det har varit lite sortering och prioritering för att hinna med så mycket som möjligt

Vad är det viktigaste du gjort här i egenskap av ordförande?
– Det handlar om att få ut våra viktigaste frågor och de har jag pratat om i alla möjliga sammanhang. Det handlar om kompetensutvecklingen för våra medlemmar och så klart också industriavtalet och lönenormeringen.

Lönenormeringen, eller det så kallade märket, firar 20 år i år. Samtidigt möter den kritik från flera håll. Hur ser framtiden ut enligt dig?
– Vi behöver ta till oss den kritiken och se de problem som finns. Bland annat att det har utvecklats en väldigt rigid och fyrkantig syn på märket. Vi pratar om decimaler på hundradelen och det har inte riktig varit avsikten. Jag tror att vi måste resonera om ett visst utrymme för avvikelser för att få en acceptans. Lite av ett gummiband. Men det får heller inte vara så att vi släpper normeringen helt fri.

I går var det centerpartiets dag. Annie Lööf (C) vill förändra las-reglerna genom att undanta företag under 50 anställda från turordningen. Vad tycker du om det?
– Det jag vänder mig emot är hennes argumentation kring varför. Hon påstår att kompetent personal sägs upp och de med sämre kompetens är de som blir kvar i företagen. I vårt förbund har vi oerhört många varselförhandlingar och det är inte vår vardag som Annie Lööf beskriver. Det finns inte en fackklubb som sätter sig och gör en turordningslista och som inte också är angelägen om att kompetensen finns kvar i företaget. Men då får man också vända på resonemanget och se till att personalen har den kompetens som behövs i stället för att använda utsorteringsmekanismer.

I dag, onsdag, är det Socialdemokraternas dag och snart håller Magdalena Andersson (S) sitt Almedalstal. Vad hoppas du att få höra där?
– Jag hoppas att hon säger någonting om utbildning och kompetensutveckling eftersom det är en sån oerhört viktig fråga. Den är viktig för IF Metalls medlemmar men också för alla andra LO-medlemmar.

Under veckan har Allianspartierna pratat mycket om klyftorna i samhället och hur vissa grupper, ofta nyanlända, hamnar allt längre från den svenska arbetsmarknaden. Deras lösningar har bland annat varit så kallade enkla jobb med lägre lön och olika satsningar på utbildning. Hur tycker du att man ska få in den här gruppen på arbetsmarknaden?
– Där har LO lagt sitt förslag om utbildningsjobb som vi i IF Metall också står bakom. Jag tror att det är något sådant vi måste hitta. Kalla det enkla jobb eller vad du vill, men folk måste få komma i arbete för att träna och lära sig svenska och få praktik. Men det får samtidigt inte leda in i återvändsgränder eller i åtgärder där människor fastnar i fattigdom. Man måste kunna komma vidare och man måste kunna tjäna egna pengar. Och där tror jag att utbildning är nyckeln.