Som LO:s förste vice ordförande ledde Tobias Baudin LO:s pensionsutredning 2014 – 2015. När idéinstitutet Katalys i dag lyfter fram bristerna i det allmänna pensionssystemet kan Tobias Baudin, numera ordförande för Kommunal, bara instämma: Pensionerna har blivit på tok för låga.

– En kommunalare som arbetar heltid från 20 till 64 års ålder blir ändå beroende av garantipension och bostadstillägg. Det visar att pensionssystemet inte levererar vad det skulle göra. Det lönar sig inte att arbeta.

Och precis som Katalys anser Tobias Baudin att det är hög tid att reformera det allmänna pensionssystemet. Han pekar ut tre nödvändiga förändringar:

• Pensionsavgifterna, som i dag motsvarar 18,5 procent av lönen, måste höjas så att mer pengar flyter in i pensionssystemet.

• Premiepensionen bör avskaffas.

• Sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen bör ge skydd högre upp i åldrarna, förslagsvis till 67 års ålder.

En möjlighet att få sjukersättning till 67 års ålder skulle hjälpa dem som är utslitna och inte kan förbättra sin pension genom att arbeta högt upp i åldrarna, resonerar Tobias Baudin (vars synsätt här sammanfaller med LO:s). Katalys föreslår nya instrument inom pensionssystemets ram för att kompensera de grupper som har lägre genomsnittlig livslängd och små möjligheter att arbeta i hög ålder, men det är Tobias Baudin skeptisk till.

– Det vore att acceptera ett ojämställt arbetsliv, där barnskötare och undersköterskor inte orkar arbeta efter 63 års ålder. Att låta sjukersättningen hänga med till 67 år är en bättre väg.

– Mycket behöver göras åt pensionssystemet. Men jag står upp för själva konstruktionen. Pensionen ska bygga på det man arbetar ihop.

Sedan 2013 har en rad LO-förbund, med IF Metall, Livs och GS i spetsen, använt en del av utrymmet för löneökningar till förbättrade kollektivavtalade pensioner. I årets avtalsrörelse har fler fackförbund följt efter, även tjänstemannaförbund. När den allmänna pensionen inte räcker har alltså fackförbunden tagit på sig ett större ansvar för pensionerna.

Tobias Baudin ser den utvecklingen som problematisk.

– Vi är ett starkt kvinnodominerat förbund med alltför låga löner. Vi slåss för varje korvöre till medlemmarna. Ska vi dessutom avstå pengar till tjänstepension kommer vi aldrig få ut de löneökningar vi behöver. Därför tror vi inte på den vägen.