Onsdagen är i år Socialdemokraternas dag i Almedalen. Sannolikt var det just därför Alliansen valde att presentera en ny rapport de kallar ”en bortslösad högkonjunktur”, på just onsdagsmorgonen.

I rapporten presenterar de fyra partierna flera saker de anser går åt fel håll i Sverige. Bland annat pekar man på att vi, även om arbetslösheten minskar, sjunker på listan över lägst arbetslöshet i EU. Från tionde plats år 2013, till trettonde i dag.

Det trots regeringens mål från 2013 om att nå EU:s lägsta arbetslöshet.

– Trots en väldigt stark högkonjunktur har Sverige tappat position på position. Det främsta mål som satts upp när det gäller jobben kommer man att grovt misslyckas med, säger Michael Arthursson, partisekreterare för Centerpartiet.

Kontentan av rapporten är att Socialdemokraterna ”slösar bort” högkonjunkturen genom att spara för lite. Samtidigt vill Alliansen sänka skatten. Enligt partiföreträdarna går det ihop genom att fler då kommer i jobb vilket leder till större skatteintäkter.

– Men när man skär i skatten finns det också andra ställen man skär i, som till exempel stramare välfärdssystem, säger Elisabeth Svantesson arbetsmarknadspolitisk talesperson för Moderaterna.

Alliansen lämnade också en sammanfattning av redan presenterade förslag för hur de vill få in de som står längst från arbetsmarknaden i jobb, eftersom man menar att regeringens olika satsningar har misslyckats.

Bland annat handlar det om sänkta anställningskostnader, ett större rut-avdrag och att lägga ner Arbetsförmedlingen och ta in privata aktörer i stället.

Under tisdagen, presenterade Centerpartiet ett nytt förslag om att ta bort turordningsreglerna i las för företag med mindre än 50 anställda samt att ta bort ”sist in, först ut”-principen och i stället fokusera på kompetens i turordningsreglerna för större företag.

Men det är ingenting Alliansen som helhet är överens om ännu.

– Jag tror att det finns anledning att diskutera frågan i Alliansen, säger Acko Ankarberg Johansson, partisekreterare för Kristdemokraterna.

– Vi diskuterar arbetsrätten i Moderaterna just nu, säger Elisabeth Svantesson (M).