Det är fackförbundet Kommunal som gjort en underundersökning om hot och våld inom äldreomsorgen. Rapporten kommer att presenteras i morgon under politikerveckan i Visby, skriver tidningen Kommunalarbetaren.

22 procent av undersköterskorna uppger att de utsätts för hot av brukare varje vecka. 18 procent av vårdbiträden svarar samma sak. Av undersköterskorna svarar endast en av tre att de aldrig upplevt hot och våld på jobbet.

Tobias Baudin, ordförande för Kommunal, säger till tidningen att siffrorna är ”fullständigt oacceptabla”.

– Det behövs fler arbetskamrater som kan ingripa om något händer samtidigt som stressen  minskar och det blir lättare för personalen att hinna med att utföra sina arbetsuppgifter utifrån den utbildning och kompetens de har, fortsätter han.

Totalt har 6 300 medlemmar i Kommunal svarat på undersökningen, vilket var 63 procent av de tillfrågade.