Klyftorna på arbetsmarknaden, där arbetslösheten är låg samtidigt som vissa grupper står utanför. Det fokuserade Centerledaren Annie Lööf på under tisdagens pressträff på partiets dag på Almedalen.

Precis som Allianskollegan Jan Björklund dagen innan hade hon flera förslag på hur klyftorna ska kunna minska.

Bland annat vill Centerpartiet bygga ut yrkeshögskolan med 5 000 nya platser till totalt 35 000 stycken.

– Vi måste se till att de som vill byta jobb måste få den möjligheten, säger Annie Lööf som också vill tillåta kortare påbyggnadsutbildningar på yrkeshögskolan.

Centerledaren vill också förlänga tiden man kan få studiestöd, dels genom att ta bort utfasningen från 47 års ålder och dels förlänga tiden till 60 års ålder, dock med enbart lån och inga bidrag under de sista åren.

Tidigare under dagen presenterade också Annie Lööf ett förslag om att ändra i las-reglerna. Dels genom att undanta företag med färre än 50 anställda helt, dels genom att ta bort ”sist in först ut”-regeln och i stället låta företag bestämma vem som ska sluta efter kompetens.

– Vi måste se till att yrkesskicklighet och kompetens vägs in när man avgör vem som ska få stanna och inte, säger Annie Lööf på pressträffen i Almedalen.

TCO:s samhällspolitiska chef Samuel Engblom är däremot kritisk till förslaget om att luckra upp lagen om anställningsskydd. Enligt honom riskerar en ändring i turordningsreglerna ”rasera det effektiva system för omställning som omställningsavtalen innebär”.

– Omställningsavtalen bygger på att arbetsgivaren får större möjlighet att välja vem som blir uppsagd medan de arbetstagare som blir av med jobbet får en större trygghet och hjälp att hitta nytt jobb. Avtalen är väldigt effektiva, det tror jag att alla är överens om. Ändrar man då i turordningsreglerna så kommer omställningsavtalen att förtvina. Då har ju arbetsgivaren fått något lagstiftningsvägen som de i dag betalar för i avtalen.

Han säger att det kan ”låta lite ofarligt” att luckra upp las för mindre företag, men pekar på att mer än fyra av tio privatanställda jobbar i ett företag med upp till 50 anställda i dag.

– Så det är en väldigt stor förändring på den svenska arbetsmarknaden.

Enligt Samuel Engblom är förslaget också ”dåligt tajmat”. Det har slutits långa avtal i den privata sektorn och nu ska förhandlingar om fördjupade omställningsavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK komma igång.

– Går man då ut och säger att vi vill ändra de här reglerna finns en risk för att förhandlingarna blir betydligt svårare och inte kommer igång.

Samuel Engblom kallar turordningsreglerna för en viktig grundbult i anställningsskyddet.

– Det är väldigt fritt för arbetsgivaren att definiera när det råder arbetsbrist, hur man vill organisera sin verksamhet och vilka tjänster som ska finnas i den. Då är turordningsreglerna det som gör att det inte missbrukas, till exempel att någon blir uppsagd bara för att arbetsgivaren vill bli av med personen.

Även TCO:s ordförande Eva Nordmark och Sacos ordförande Göran Arrius har kritiserat las-förslaget i en debattreplik på DN Debatt.