I samband med Centerpartiets dag i Almedalen presenterar partiledaren Annie Lööf ett förslag på uppluckring av lagen om anställningsskydd (las), i en artikel på DN Debatt. Lööf skriver att hon vill att företag med upp till 50 anställda ska kunna bortse från lagens turordningsregler.

Hon upprepar även sitt gamla förslag på en så kallad arbetsförmedlarpeng. Det företag som kan förmedla ett varaktigt jobb till en långtidsarbetslös ska kunna få upp till 100 000 kronor för besväret.

Förutom detta vill centerledaren att bidragstagare som börjar arbeta ska få behålla en större del av bidraget. För varje hundralapp som någon som får ekonomiskt bistånd tjänar ska bidraget endast minskas med 50 kronor. Det ska gälla under två år.

”Eftersom resan till heltidsjobb ofta börjar med en kortare timanställning är detta en viktig pusselbit för att öka drivkrafterna att börja jobba”, skriver Annie Lööf.

Lööf vill också vill höja den övre åldergränsen för studiemedel och studielån till 60 år.