Klass verkar vara en röd tråd under årets Almedalsvecka. I går ville Jan Björklund bota de ökade klassklyftorna genom att skapa nya enkla lågavlönade jobb och sänka lönerna för dem som redan är lågt avlönade. Och alltså, hör och häpna, öka klassklyftorna.

Och Annie Lööf fortsatte bygga på detta fiktiva reptrick där ökade klassklyftor kallas minskade klassklyftor.
”Det är ett nytt klassamhälle som håller på att byggas, där Socialdemokraterna agerar arbetsledare.”, förklarade hon. Och lade fram lösningen:

Förutom ren kosmetika, som att privatisera arbetsförmedlingen som naturligtvis inte skapar några jobb, vare sig inom industrin eller på kontoren, men som möjligen kan föra ut lika mycket skattepengar till skatteparadisen som den privatiserade skolan eller den privatiserade sjukvården och omsorgen var hennes huvudförslag att avskaffa anställningsskyddet på alla företag med färre än 50 anställda.

Det betyder att den absoluta majoriteten av Sveriges samtliga arbetsplatser ska förlora allt lagstadgat anställningsstöd.

Palmehyllning och extremism i Lööfs tal

Talen under Almedalen 2017

Nyheter

Och plötsligt, trots de mycket fina ord mot dagens tilltagande hatbrott som Annie Lööf också levererade under sitt tal och som hon är värd en stor och uppriktig eloge för, minns vi Centerns traditionellt arbetarfientliga linje.

Den humana linje som partiet så gärna vill förknippas med kombineras med ett svårförståelig vurm för att skapa lägre löner och mer osäkra arbetsvillkor för städare, plåtslagare, handelsanställda och metallare.

Sänkta löner och avskaffad anställningsskydd. Det är Centerns recept för minskade klyftor. Men Centern går faktiskt ännu längre. Varje arbetsgivare som anställer en långtidsarbetslös ska få en statlig gratifikation på 100 000 kronor, föreslår Centern.

Lägg samman de båda Centerförslagen så får vi ett samhälle där en arbetsgivare med jämna mellanrum kan sparka sina anställda eftersom anställningsskydd aldrig gäller och i stället anställa långtidsarbetslösa för att inhösta gratifikationerna.

Men Annie Lööf borde veta att ett förbättrad konkurrenskraft och fler jobb inte skapas genom statliga bidrag till företagsägare. Däremot är större trygghet och en lön som går att lev på en förutsättning för minskade klyftor.

Men visst hade även Annie Lööf några riktigt bra förslag att leverera i årets Almedalstal.

Här fanns ökat stöd till utbildning högre upp i åldrarna. Och förslag om att göra det lättare att byta bana i livet. Fast det är visserligen redan de rödgrönas förslag.