Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Jobben stod i fokus då Angela Merkels CDU och dess bayerska systerparti CSU lade fram sin gemensamma plattform inför det tyska parlamentsvalet i höst.

– Vi tror att vi klarar det här, sade Merkel om målet om full sysselsättning till 2025, ett begrepp CDU och CSU definierar som en arbetslöshet lägre än 3 procent.

Vid presskonferensen i Konrad-Adenauer-Haus i Berlin lovade Merkel och Seehofer också 15 000 nya poliser, både i delstaterna och på federal nivå. Dessutom ska inkomstskatten sänkas med 15 miljarder euro, motsvarande omkring 145 miljarder kronor.

Till skillnad från socialdemokratiska SPD, som lade fram sitt program för en dryg vecka sedan, vill den kristdemokratiska unionen inte se någon hårdare beskattning av höginkomsttagare.

Flykting- och migrationspolitiken är ett återkommande föremål för konflikt mellan CDU och CSU. Frågan har dock blivit mindre laddad sedan Merkel och CDU delvis frångått sin tidigare, mer liberala syn på asylinvandring och i stället skärpt sin politik på området.

Den av CSU föreslagna maxgränsen på 200 000 flyktingar per år kommer inte med i det gemensamma valprogrammet, utan hamnar i stället i CSU:s egen så kallade Bayernplan.

Partierna skriver dock att situationen under 2015 års flyktingkris ”varken ska eller får upprepas” och att antalet flyktingar ska hållas på ”en långsiktigt låg nivå”.

– Jag tror att vi har en väldigt bra verktygslåda för att styra migrationen och framför allt för att reducera den illegala migrationen. År 2015 ska verkligen inte upprepa sig, det är vår gemensamma åsikt, sade Merkel.

Pontus Ahlkvist/TT

CDU och CSU

• Tysklands kristdemokratiska union (CDU) och Kristligt sociala unionen (CSU) är varandras systerpartier och regerar sedan 2013 tillsammans med socialdemokratiska SPD i en stor koalition. Tillsammans bildar CDU och CSU en kristdemokratisk union, som i Tyskland kort och gott kallas ”Union”.

• Det liberalkonservativa, kristdemokratiska CDU leds av Angela Merkel och grundades 1945. Partiet har haft flera tyska förbundskanslerer genom åren, däribland Konrad Adenauer och Helmut Kohl.

• CDU:s bayerska systerparti CSU kan generellt beskrivas som mer värdekonservativt än CDU. CSU, vars verksamhet är begränsad till delstaten Bayern i södra Tyskland, leds av Horst Seehofer och grundades även det 1945. Bland de mer namnkunniga CSU-ledarna i historien finns Franz Josef Strauß. CSU har haft makten i Bayern sedan 1957, inte sällan med egen majoritet.