Diskrimineringsombudsmannen, DO, har under veckan tagit ett rejält kliv in på arbetsmarknaden i två skilda fall om arbetsrätt. Det gäller dels rätten att jobba vidare efter 67 års ålder, dels förbudet mot att avbryta en anställning på grund av graviditet.

Det ena fallet kan verka självklart. Ingen arbetsgivare kan väl vara okunnig i det såväl moraliska som lagstadgade brottet att säga upp en kvinna för att hon är gravid. Men det fall som DO nu väljer att driva i rätten gäller en kvinna som sagts upp under en provanställning.

Vilken anställningsform det har handlat om har varit uppe tidigare vid tidsbegränsade anställningar där kopplingen till graviditeten har ifrågasatts, men det är utmärkt att DO väljer att driva den tolkning som uppenbart har varit lagstiftarens avsikt.

I det andra fallet vill DO skrota det undantag i lagen om anställningsskydd som gäller för anställda just den månad de fyller 67 år. Denna månad, men varken före eller efter, får en arbetsgivare säga upp en anställd utan annat skäl än åldern.

Klar åldersdiskriminering, anser DO och tar därmed kamp mot både Sveriges och EU:s lagtolkning.

DO:s intresse för arbetsrättsfrågor är utmärkt och får gärna utvidgas. När får vi till exempel se en återupptagen lön- och yrkesjämförelse i DO:s regi?