Lägg ner Arbetsförmedlingen i sin nuvarande form och låt andra aktörer hjälpa arbetssökande att hitta jobb. Det är essensen i den uppmaning som riksdagen riktade till regeringen i mars. Med stöd av Sverigedemokraterna fick allianspartierna igenom sitt krav –  att före den 31 mars ge den pågående utredningen om myndighetens framtid ett utökat uppdrag.

Precis före midsommar kom beskedet från arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) – utredaren Cecilia Fahlberg ska lämna förslag på hur de delar av Arbetsförmedlingens uppdrag som inte innebär myndighetsutövning kan läggas ut på andra aktörer.

– Det drog ut på tiden, jag KU-anmälde till och med Ylva Johansson för att det tog så lång tid. Nu är det bra att det ändå kommer, säger Moderaternas arbetsmarknadspolitiska talesperson Elisabeth Svantesson.

Utredningen ska presenteras 2019 och Svantesson kallar det för ”ett svek mot de arbetslösa” att frågan har dragit ut på tiden. Hon påpekar att hon som minister tillsatte en utredning av Arbetsförmedlingen och matchningen redan 2014.

– Den lade Ylva Johansson i papperskorgen när hon blev minister. Den borde ha fått slutföras, då hade vi haft en annan situation. Nu har det gått många år och det är förlorade år eftersom vi har en myndighet som inte fungerar som den ska, konstaterar Elisabeth Svantesson.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet ville inte ge utredaren nya direktiv. Partierna anser att Arbetsförmedlingen ”står inför stora utmaningar” men att regeringen ”vidtagit en rad åtgärder för att modernisera och förstärka myndigheten och dess verksamhet”.

De tycker också att utredningen redan har ett brett uppdrag som omfattar en analys av hur olika externa aktörer kan bidra.

Elisabeth Svantesson beskriver en myndighet som har lågt förtroende hos medborgarna och av en riksdagsmajoritet.

– Vår utgångspunkt i Moderaterna är att ersätta Arbetsförmedlingen med en mindre och vassare myndighet som handhar myndighetsutövning och som också ser till att de aktörer som är duktiga på att matcha får ett större ansvar.

Frågan om externa aktörer har länge varit omdebatterat. Ett exempel är de etableringslotsar som lanserades av alliansen 2010, där privata aktörer skulle hjälpa nyanlända att snabbt komma i arbete.

Efter problem med vad Arbetsförmedlingen beskrev som omfattande kvalitetsbrister, aggressiv marknadsföring och misstankar om brottslig verksamhet avslutades lotsverksamheten 2015.

Vilka utmaningar ser du med att låta privata aktörer ta över jobbförmedlingen?
– Redan i dag finns det sådana tjänster, utmaningen är att se till att man har bra upphandlingar och väldigt bra kontroll. Där har Arbetsförmedlingen varit relativt dåligt tidigare. Det ska inte vara oseriösa aktörer. Det finns goda exempel, till exempel Australien som jag själv besökt, där man har ratingsystem och där de duktiga får göra jobbet.

Elisabeth Svantesson lyfter även fram parternas gemensamma stöd TRR Trygghetsrådet och Trygghetsfonden TSL som hjälper uppsagda att hitta nytt jobb.
– Vi vet att de är väldigt duktiga. Nu jobbar de med de som står närmare arbetsmarknaden, men de borde få större ansvar även för andra arbetslösa.

Hon är övertygad om att frågan blir en viktig del av valrörelsen.
–  Jag tror att jobben, integrationen, blir den stora frågan i valrörelsen. Då är det viktigt att vi har en väl fungerande matchning.