Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Regeringen ska tillsätta en kommitté som får tre månader på sig att ta ställning i frågan.

Sydkoreas nye president Moon Jae-In har tidigare sagt att landet ska sluta bygga kärnkraftverk och inte heller renovera äldre reaktorer. De nu avbrutna reaktorbyggena i närheten av staden Busan var planerade att färdigställas till 2021 och 2022.

I nuläget finns 24 kärnkraftsreaktorer i Sydkorea som står för en tredjedel av landets elproduktion.