Det var i april förra året som olyckan inträffade. En anställd på ett byggföretag i Varberg arbetade med en klyvsåg som saknade skydd vid klingan.

När den anställde skulle kapa en träbit fastnade hans handske i maskinen. Handen drogs med in i sågen och både tummen och pekfingret kapades av.

Nu straffas företaget för det inträffade. Enligt ett strafföreläggande har de dels inte sett till att maskinen haft tillräckligt skydd, delat inte sett till att handskar inte använts med maskinen.

Företaget ska, enligt strafföreläggandet, betala 150 000 kronor i företagsbot.