Diskriminering och brott mot föräldraledighetslagen, anser DO som nu stämmer restaurangen och yrkar på 100 000 kronor i diskrimineringsersättning samt ekonomisk ersättning för utebliven lön och semesterersättning.

– Det är mycket angeläget att det blir uppmärksammat att när en arbetstagare har meddelat att hon är gravid är det diskriminering att avbryta anställningen om det finns en koppling till graviditeten, även om det handlar om en provanställning, säger Karin Ernfors, som driver ärendet på DO i en kommentar.

Kvinnan anställdes som restaurangbiträde i slutet av förra året. Efter cirka en månad upptäcker hon att hon är gravid. Hon berättar det för chefen som enligt stämningsansökan säger att han står bakom henne vid en abort. När hon återkommer med beskedet att hon vill fullfölja sin graviditet säger han att de får diskutera det senare.

När de senare möts meddelar han att han avslutat anställning, då de ”inte klickade”. I en inspelning som kvinnan har säger han också att ”nu när du är med barn ska du ställa till det för en annan, du är verkligen inte smidig på något sätt”.