– På vilken planet befann sig Arbetsdomstolen när den fattade beslutet? Domen gör det lätt för arbetsgivare som planerar dåligt, dundrar Vårdförbundets vice ordförande Johan Larson, som tillägger att flera medlemmar ”blivit rasande”.

– Domen klarlägger bara vad vi redan visste: att arbetsgivaren får ändra semestrarna när oförutsedda händelser gör det nödvändigt, säger Anna Svanestrand, arbetsrättsjurist vid Sveriges kommuner och landsting (SKL) och ombud för arbetsgivaren i det aktuella målet.

Chefen som avbryter din semester kan få betala dyrt

Semester

Löner & Avtal

Enligt semesterlagen ska arbetsgivaren lägga ut fyra veckors sommarsemester för sina anställda. Domen, som kom i slutet av maj i år, är en av få som klargör hur ”helig” sommarsemestern faktiskt är.

I många år har bemanningen på kvinnokliniken vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping byggt på att barnmorskorna tar på sig extrapass under sommaren, för att täcka upp för kollegor som är på semester. Den som accepterar extrapass har belönats med en särskild ersättning.

När semestrarna planerades inför sommaren 2014 räknade arbetsgivarna i region Östergötland med att allt skulle lösa sig som vanligt. I maj såg det ut att fattas barnmorskor på 38 arbetspass, vilket snarast var färre än tidigare år.

Alla har rätt till semester

Semester

Löner & Avtal

Men lusten att ta på sig extrapass visade sig vara betydligt mindre än tidigare år. Enligt Vårdförbundet var arbetssituationen pressad och barnmorskorna så slitna att de inte orkade arbeta extra. Arbetsgivaren beskriver däremot oviljan att arbeta extra som helt oväntad, och misstänker en hemlig aktion från barnmorskornas sida för att få högre ersättning för extrapassen.

Oavsett vilket höll inte semesterschemat. Situationen försvårades av att två vikarier hoppade av, och att två ordinarie anställda blev sjukskrivna. Sjukhusledningen ansåg att patientsäkerheten var hotad.

I juni, med mindre än en månad kvar till semestrarna, flyttade Vrinnevisjukhuset semestrarna för fem barnmorskor, varav en fick sin semesterperiod uppdelad i två perioder om två veckor vardera. Ett brott mot semesterlagen och kollektivavtalet, ansåg facket.

I semesterlagen finns emellertid inga klara regler om vad som gäller om arbetsgivaren ändrar ett beslut om beviljad semester. Den enda vägledningen har varit en dom i Arbetsdomstolen från 1983, där en arbetsgivare som återkallade en anställds semester dömdes att betala skadestånd.

I det fallet drog arbetsgivaren dock in semestern utan att ha fog för det. Om semestern får dras tillbaka när arbetsgivaren har sakliga skäl lät Arbetsdomstolen vara osagt den gången.

Stressforskarens råd: Börja gärna på soffan!

Semester

Löner & Avtal

I den nya domen, den andra på området, slår AD fast att Vrinnevisjukhuset hade ”fog” för sitt beslut – och då får beviljad semester flyttas. Bland annat hade arbetsgivaren försökt rekrytera barnmorskor för att öka grundbemanningen, och bemanningsföretag hade kontaktats (fast utan resultat).

Att barnmorskorna inte ville ta extrapass som de hade gjort tidigare kunde arbetsgivaren inte veta, enligt domstolen.

Till bilden hör att ersättningen för extrapassen hade varit extra god sommaren 2013. De föregående åren, alltså 2011 och 2012, fick den som arbetade ett extrapass ersättning för kvalificerad övertid plus 1 000 kronor per pass, totalt omkring 4 500 kronor.

2013 tillkom en bonus på 5 000 kronor för den som tog minst fem extra arbetspass, en förmån som arbetsgivaren tog bort 2014 i ett försök att stoppa konkurrensen om personal mellan olika sjukhus. I domen skriver AD att man inte kan begära att arbetsgivaren under press ska öka ersättningen.

Vårdförbundet anser alltså att domen underlättar för arbetsgivare som planerar semestrarna dåligt. Att barnmorskorna vid Vrinnevisjukhuset tidigare brukat ställa upp på extrapass ursäktar inte arbetsgivaren, anser Johan Larson.

– ”Brukat ställa upp”, du hör ju själv hur det låter. Barnmorskorna är inte livegna, de är individer som har rätt att planera semestern tillsammans med sin familj som alla andra, säger Vårdförbundets vice ordförande.

Men Anna Svanestrand vid SKL anser att domen bara klargör rättsläget, inte förändrar det.

– SKL kommer inte ändra sin rådgivning till medlemmarna. Beslut om beviljad semester får ändras, men bara då någonting oförutsett inträffar och det är helt nödvändigt för verksamheten.

Därför får du mer pengar när du är ledig - så funkar semestertillägg

Semester

Löner & Avtal

Dessutom ska arbetsgivaren ha försökt att lösa bemanningen på annat sätt utan att lyckas, tillägger Anna Svanestrand.

– Och de anställda ska ha ersättning för exempelvis resor som inte går att avboka. Sådan ersättning erbjöd arbetsgivaren i det här fallet, säger Anna Svanestrand.

Bo Ericson, jurist vid LO-TCO Rättsskydd, tycker att det är svårt att säga exakt vilken betydelse domen får för framtiden.

– Men fortfarande är semester en väldigt skyddad rättighet.