I en debattartikel i Arbetet förklarar arbetsmarknadsminister Ylva Johansson varför utredningen tillsätts.
Orsaken finns i containerhamnen i Göteborg, där APM Terminals har kollektivavtal med Transport. Hamnarbetarförbundets avdelning 4, som organiserar 85 procent av hamnarbetarna, har tagit till övertidsblockad för att få inflytande. Därmed drabbas en arbetsgivare som är bunden av kollektivavtal, och har fredsplikt, av stridsåtgärder.

Enligt de direktiv regeringen offentliggör i dag ska utredaren analysera om det är möjligt och lämpligt att begränsa rätten att vidta stridsåtgärder i just sådana situationer, alltså där arbetsgivaren är bunden av ett svenskt kollektivavtal. Han ska också undersöka begränsningar i rätten att använda stridsåtgärder ”i andra syften än att reglera villkor i ett kollektivavtal”. Det är inte helt klarlagt i rättspraxis i vilka syften man får ta till stridsåtgärder.

Strejkrätten är grundlagsskyddad, så eventuella begränsningar av den måste prövas mot såväl grundlagen som mot Sveriges internationella åtaganden i ILO-konventioner och i EU-rätten.

Utredaren ska även undersöka om reglerna om fredsplikt, som finns i medbestämmandelagen, behöver ändras. Grunden är att fack och arbetsgivare inte får ta till stridsåtgärder när de har tecknat avtal med varandra. När det finns konkurrerande fack brukar de själva klara ut gränsdragningen sinsemellan.

Men det kan uppstå situationer där facken inte själva klarar att avgöra vem som ska teckna avtal, påpekar regeringen. Då fungerar inte den svenska modellen väl. Ett alternativ som regeringen nämner i direktiven är att inrätta en nämnd för gränsdragningsfrågor.

LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson är ”ledsen” över att regeringen alls utreder rätten att ta till stridsåtgärder.

– Vi tycker inte om det. Men direktiven är ganska specifika, de tar sikte på situationen i Göteborg, säger Torbjörn Johansson.

Hur ser du på risken för avtalsshopping, alltså att arbetsgivaren väljer vilket fack han vill teckna avtal med?

– Det är det som inte får ske. Att ge sig på konflikträtten är jättekänsligt. Därför är det viktigt att praktiker som förstår hur det här fungerar finns med, svarar Torbjörn Johansson, som känner sig lugnad av att Elektrikerförbundets tidigare avtalssekreterare Ronny Wenngren är en av de experter som knyts till utredningen.

Enligt regeringen är utgångspunkten att värna om den svenska arbetsmarknadsmodellen. Hamnarbetarförbundets avdelning 4 befarar att effekten blir den motsatta.

– Regeringen är inne på en väldigt farlig väg, som kan öppna för gula fackföreningar. Alltså fackföreningar som arbetsgivaren – inte de anställda – väljer, säger Robert Lindelöf, förtroendeman i Hamnarbetarförbundets avdelning 4.

– Om arbetsgivaren kan välja att ha avtal med ett minoritetsfack, varpå avtalet gäller för alla anställda, är vi tillbaka på Mussolinis tid.

Enligt Hamnarbetarförbundets avdelning 4 är problemet inte fackets övertidsblockad, utan APM Terminals beslutsamhet att beröva förbundet inflytande. APM Terminals Motparten kan bara acceptera att förbundet får ett rent hängavtal på Transports avtal, utan verkligt inflytande.

I den medling som pågår sedan i våras har Hamnarbetarförbundet föreslagit olika lösningar. Förbundet skulle gärna teckna avtal sida vid sida med Transport. Det ser LO:s Torbjörn Johansson som otänkbart: ”Då skulle LO ge upp sin organisationsplan, och få in en avtalspart som ska underkasta sig LO:s samordnade krav men inte är med i LO”.

Göteborgs hamn består av tre delar. För containerhamnen går volymerna ner som en följd av konflikten. De två andra delarna går däremot bra. Ro-Ro-terminalen, där Hamnarbetarförbundet organiserar 95 procent av de anställda och har kvar sitt inflytande, visar i år rekordsiffror. Enligt Hamnarbetarförbundet visar det att det inte är förbundets inställning som är problemet – utan APM Terminals.

APM Terminals vd Henrik Kristensen säger i en tidigare intervju med Arbetet att övertidsblockaden har givit Göteborgs hamn en stämpel som strejkhamn, vilket fått kunderna att fly. Enligt Henrik Kristensen är APM Terminals öppna för synpunkter från Hamnarbetarförbundet, men rätten att teckna kollektivavtal tillkommer det fack som kommer in först i en verksamhet.