Senast den 1 december i år ska myndigheten Fastighetsmäklarinspektionen ha flyttat från centrala Stockholm till Karlstad. Det beslutade regeringen i höstas, men de anställda har motsatt sig flytten.

– Det kom som en chock för våra medlemmar, som ju har sina liv med familj och vänner i Stockholmstrakten. För de allra flesta var det otänkbart att flytta med och många sökte tidigt andra jobb, säger Gustav Fredholm, ombudsman på fackförbundet ST.

Arbetsgivarverket anser att de anställda är skyldiga att utföra sitt jobb oavsett var arbetsplatsen ligger. De som inte vill flytta måste därför säga upp sig själva, och blir då avstängda från a-kassan en tid. De får inte heller samma stöd från sitt omställningsavtal som om de blivit uppsagda. Fackförbunden Jusek och ST anser att detta är fel och har därför stämt staten genom Arbetsgivarverket i Arbetsdomstolen.

De statligt anställdas arbetsskyldighet regleras i anställningsavtalen. Där står inget om anställningsort för de tre medlemmar som ST nu företräder i Arbetsdomstolen. Eftersom myndigheten bara funnits i Stockholm är det dock där de anställda är skyldiga att jobba enligt facket.

– Karlstad ligger så långt ifrån Stockholm att det inte går att dagspendla. Det ska då inte kunna betraktas som arbetsvägran om man inte kan följa med dit, säger Britta Lejon, ordförande i fackförbundet ST, i ett pressmeddelande.

Arbetsgivarverket anser tvärtom att eftersom det inte avtalats om någon tjänstgöringsort för de anställda är de skyldiga att arbeta på den ort myndigheten befinner sig.

– Vi anser att anställningen innebär en arbetsskyldighet vid myndigheten och flyttar myndigheten så fortsätter skyldigheten att gälla, säger Karl Pfeifer, chefsjurist.

– Som statligt anställd har man vetskap om att regeringen ibland flyttar på myndigheter. Om man bara ska ha arbetsskyldighet på en ort är det något som måste regleras särskilt i anställningsavtalet, fortsätter han.

I sin stämningsansökan konstaterar ST att beslutet om att flytta myndigheten får stor påverkan på medlemmarnas privata situation. Samma problem kan uppstå även vid andra myndigheter som flyttas.

– Det här är en principfråga för våra medlemmar inte bara på Fastighetsmäklarinspektionen utan även på andra myndigheter som annars kan hamna i samma situation i framtiden, säger Gustav Fredholm.

Även för Arbetsgivarverket är det en principfråga.

– Det är inget dramatiskt, men vi är inte överens om hur arbetsskyldigheten ska tolkas och då är det bra att en domstol avgör det, säger Karl Pfeifer.

Vid tidigare utlokaliseringar av myndigheter har parterna enats om lokala lösningar som underlättat för de anställda och verksamheten. Att arbetsgivaren driver frågan om arbetsskyldighet på en ny ort är något nytt, enligt Gustav Fredholm.

Han och ST hoppas nu på ett snabbt avgörande i Arbetsdomstolen så att de anställda kan få besked innan myndigheten stänger kontoret i Stockholm den 1 december.