Det är både diskriminerande och orimligt att arbetsgivare kan säga upp anställda som fyller 67 år enbart med hänvisning till ålder, anser DO Agneta Broberg. I en debattartikel i Svenska Dagbladet skriver hon att det är hög tid att regeln skrotas.

I dag har alla som vill rätt att jobba fram till 67-årsdagen. Den som vill kan fortsätta även efter det men bara om arbetsgivaren inte säger upp personen, vilket han eller hon göra utan att åberopa några andra skäl än just åldern. Att friska människor på så sätt kan förlora sitt arbete och tvingas att gå i pension är fel anser diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg.

EU-rätten har konstaterat att den svenska 67-årsregeln visserligen är åldersdiskriminerande, men ändå tillåten eftersom det finns starka skäl för den. Regeln antas ge fler unga jobb och möjliggöra att värdigt avslut på arbetslivet, men det är fel enligt Agneta Broberg.

Hon hänvisar till forskning som visar att det till stor del är en myt att unga får jobb vid pensioneringar. Att det skulle vara mindre kränkande att sägas upp på grund av ålder än att arbetsgivaren gör en individuell bedömning stämmer inte heller anser DO.

I en tid när allt fler lever och är friska längre är det rimligt att de också får arbeta längre om de vill, skriver hon och föreslår att 67-årsreglen därför slopas.