Containerhamnen i Göteborg, den största i Skandinavien, hanterar omkring 60 procent av Sveriges containerhandel. Sedan över ett år tillbaka pågår dock en facklig strid mellan APM och Hamnarbetarförbundet.

Nu väljer företaget att varsla 160 tjänster. Varslet innebär att verksamheten går ner på tvåskift, utan verksamhet nattetid. Förhandlingar om varslen ska inledas nästa vecka.

APM Terminals har i dag omkring 450 anställda i Göteborg. Omkring 50 procent av containerhandeln till och från Sverige går via Göteborg.

Sedan tidigare ligger ett varsel på 30 tjänster i hamnen. Konflikten mellan APM Terminals och facket handlar om bland annat fackligt inflytande, arbetsmiljö och arbetsvillkor.

Så sent som i går ställde Ulrica Messing, styrelseordförande för Göteborgs Hamn AB, hårda krav på parterna.

– Vi tycker att medlingen tar för lång tid, att man träffas för sällan och att man inte prioriterar det tillräckligt högt från parterna sida, sade Messing på en pressträff.

Hamnkonflikten

• Maersk-ägda APM Terminals, med huvudkontor i Nederländerna, driver bland annat ett 70-tal hamnar och hamnterminaler runt om i världen. Företaget har omkring 20 000 anställda, varav omkring 450 i Göteborg.

• Konflikten mellan Svenska hamnarbetarförbundet och APM Terminals i Göteborg har pågått i över ett år och handlar bland annat om arbetsvillkor och arbetsmiljöfrågor, men också om fackligt inflytande.

• Hamnarbetarförbundets avdelning 4, Hamnfyran, organiserar omkring 85 procent av arbetarna i Göteborgs containerhamn. Men kollektivavtalet som finns är mellan APM och Transportarbetareförbundet.

• Regeringen kommer att se över lagstiftningen med anledning av konflikten. Utredningen ska tillsättas innan sommaren.