Vid en presskonferens under tisdag förmiddag berättade APM Terminals att företaget varslar 160 anställda i containerhamnen i Göteborg om uppsägning. De som varslas är i huvudsak hamnarbetare.

Den långdragna konflikten mellan APM och Hamnarbetarförbundet har fått kunder att överge Göteborgs hamn.

– Varslet är en följd av de stora volymminskningar vi har haft. Vi måste justera våra kostnader till volymerna, säger APM Terminals vd Henrik Kristensen till TT.

Varslet innebär att verksamheten, som tidigare bedrivits dygnet runt, går ner till tvåskift utan arbete nattetid. Förhandlingar om varslen ska inledas nästa vecka, enligt AMP.

Anders Möller, vice ordförande i Hamnarbetarförbundets avdelning 4 i Göteborgs hamn, bekräftar att hamnen har tappat kunder i spåren av konflikten.

– APM:s lockout är inne på femte veckan. Den innebär att man stänger hamnen kvällar och nätter, totalt 15 timmar om dygnet. Då är det inte konstigt att volymerna går ner, säger Anders Möller.

Är lockouten huvudorsaken till att hamnen tappat kunder?
– Den har eskalerat det, svarar Anders Möller, som tillägger att Hamnarbetarförbundets övertidsblockad ”givetvis har betydelse”.

APM Terminals har sedan tidigare varslat drygt 30 anställda om övertalighet, plus ett större antal visstidsanställda.

– Om arbetsgivaren hävdar övertalighet vore det märkligt att skylla volymnedgången på övertidsblockaden, säger Anders Möller.

Striden mellan APM och Hamnarbetarförbundet, som pågått i över ett år, handlar om Hamnarbetarförbundets krav på inflytande. APM Terminals har tecknat kollektivavtal med Transport, och vill inte blanda in ytterligare en motpart. Hamnarbetarförbundet, som säger sig organisera omkring 85 procent av hamnarbetarna i Göteborg, finner sig inte i att stå utan inflytande – och eftersom förbundet inte har kollektivavtal med APM är det inte bundet av fredsplikt.

– I 30 – 40 år har vi haft en ordning där vi i praktiken varit en part tillsammans med Transport, säger Anders Möller. Vid exempelvis schemaförändringar har vi, Transport och APM diskuterat, och sedan har Transport undertecknat. Den ordningen, som försvann när APM Terminals fick ny ledning, vill vi tillbaka till.

Medling pågår för att lösa konflikten mellan AMP Terminals och Hamnarbetarförbundet, hittills utan större resultat. Parterna ska träffas i morgon, onsdag. Medlingsförhandlingarna hamnar ”ofrånkomligen i ett nytt läge” i och med dagens varsel, enligt Anders Möller.

– Vi vill lösa det här. Alla inser vi att det är viktigt för Västsverige och hela Sverige. Vi tycker att vi varit konstruktiva. Men motparten hänvisar oss till hängavtal utan verkligt inflytande och det kan vi inte acceptera.

Har ni erbjudit fredsplikt mot att ni får större inflytande?
– Ja, i medlingen har vi föreslagit hängavtal med fredsplikt, mot att vi får inflytande, svarar Anders Möller.  I vårt förslag skulle vi till exempel få ha skyddsombud, huvudskyddsombud och representation i skyddskommittén.