Det är Arbetsmiljöverket som intervjuat över 3 000 arbetsgivare inom bygg, hotell- och restaurang, lant- och skogsbruk samt transportbranschen. Fyra av tio anser att risken för att bli upptäckt är låg. Det handlar om fusk som att betala ut svarta löner, bryta mot arbetsmiljöregler, låta arbetstagare jobba för mycket övertid och ha arbetstagare som saknar tillstånd för att arbeta i Sverige.

Runt en av fem arbetsgivare väljer alltså det hårdaste svarsalternativet ”liten möjlighet” för att anse att man klarar konkurrensen utan att behöva bryta mot regler. Särskilt svårt verkar det vara att inte låta arbetstagare jobba för mycket övertid. Där svarar 21 procent av arbetsgivarna att det är just ”liten möjlighet” för att överleva.

– Undersökningarna visar att ökad kontroll behöver gå hand i hand med information om konsekvenserna för individen, företaget och hela samhället att inte följa regler, säger Kicki Höök som leder arbetet mot osund konkurrens på Arbetsmiljöverket.

Det går så klart också att vända på siffrorna och säga att en absolut majoritet av arbetsgivarna anser att det är fullt möjligt att klara sig bra utan att tulla på några regler. Till exempel svarar 73 procent att det är ”stor möjlighet” att överleva utan att betala ut svarta löner. Och 72 procent svarar samma sak när det gäller att bryta mot skatteregler.

Medan något färre anser det råder stora möjligheter att klara sig utan att bryta mot arbetsmiljöregler, 66 procent, eller att låta arbetstagare jobba mycket övertid, 58 procent.

Det är ett externt företag som genomfört undersökningen, och Arbetsmiljöverket har själv inte analyserat materialet.