– Det här hade vi inte väntat oss. Det finns en skepsis till teknikutvecklingen som är oroväckande, säger Ann-Therése Enarsson. Vi måste våga vara nyfikna och vilja framåt om vi ska ta tillvara den nya teknikens möjligheter.

– Kanske beror förskjutningen sedan år 2000 på att automatisering och robotisering, som pågått länge i industrin, nu kliver in i tjänstesektorn. I debatten har de jobb som då kan försvinna stått i fokus, medan väldigt lite sägs om jobbkreation. Men jag kan bara spekulera, vi har just fått siffrorna och måste djupdyka i materialet för att förstå mer.

Frågan om hur människor ser på införandet av ny teknik i arbetslivet ingår i en del av SOM-undersökningarna som SOM-institutet vid Göteborgs universitet har gjort i samarbete med Futurion, en tankesmedja som TCO-förbunden och TCO startade våren 2016. (SOM-undersökningen genomförs varje år sedan 1986 och bygger den här gången på postenkäter som gick ut till drygt 20 000 personer hösten 2016.)

Resultaten presenteras på ett seminarium under fredagen.

Det tydligaste resultatet i den del av undersökningen som gäller framtidens arbetsmarknad är den utbredda oron för ökad stress i arbetslivet. 74 procent av de svarande är ganska eller mycket oroade för att stressen ska öka.

Kvinnor ser stressen som oroande i högre grad än män. I åldrarna 30 – 49 år har varannan kvinna kryssat för svarsalternativet ”mycket oroande” och ytterligare 33 procent alternativet ”ganska oroande”.

– För både män och kvinnor är det här en fas i livet när väldigt mycket ska hända. Du ska etablera dig, byta arbetsuppgifter, kanske göra karriär… Det är olyckligt. I framtiden, när vi behöver jobba längre, behöver allt detta fördelas jämnare över livets olika faser, säger Ann-Therése Enarsson, som fortsätter:

– Den generation som nu kommer ut på arbetsmarknaden värnar om balans i livet och ser inte sina föräldrar som förebilder vad gäller förhållandet mellan arbete och fritid. Å andra sidan har de väldigt höga ambitioner och har känt sig stressade redan i gymnasiet. Det ser inte bra ut.

Också andra frågor i undersökningen antyder att många svenskar går mot framtidens arbetsliv med en bekymrad rynka i pannan snarare än nyfikenhet och glädje. En majoritet är oroad över minskad anställningstrygghet.

Möjligheten att arbete mer hemifrån lockar inte särskilt många. Och på frågan om hur man ser på ett samhälle med färre anställda och fler egna företagare svarar de flesta utan entusiasm: Färre än 20 procent tycker att en sådan utveckling vore bra.

– Vi lever i en tid av oro och osäkerhet, säger Ann-Therése Enarsson. Otrygga människor vill inte ta risker.

– Medias bild av eget företagande i media handlar mycket om att det är svårt och krångligt, men den bilden är lite orättvis. Jag tror att vi i framtiden får vara inställda på att ha allt fler slags anställningar under ett arbetsliv, även egenanställning, och kombinera arbetet med studier.