Nej, chefen kan inte skylla ifrån sig på att den anställde har slarvat med säkerheten. Det framgår i en rad domstolsutlåtanden som Arbetet har gått igenom. I ett antal fall där arbetsgivaren har överklagat för att den anställde skulle ha slarvat blir det slutliga utslaget att sanktionsavgiften – oförändrad – ska betalas.

Frågan har ställts på sin spets efter att nya regler har gett Arbetsmiljöverket möjlighet att döma ut sanktionsavgifter utan att först gå till domstol. Företaget måste bestrida avgiften för att domstolen ska göra en prövning. Flera företag har då överklagat med hänvisning till att det är den anställde som slarvat – och att det inte är möjligt för arbetsgivaren att övervaka så att allt arbete följer de instruktioner som getts.

Men där har man alltså fått bakläxa. För arbetsgivarsidan är det en öm tå. Missnöje finns över att domstolen tycks så pass ovillig att sänka de sanktionsavgifter som dömts ut.

Så pass öm att Installationsföretagen lyfte frågan i avtalsrörelsen. Det har dock mötts med tydligt besked från Byggnads. ”Det är för lätt att skylla på den anställde, så därför säger vi kategoriskt nej”, som avtalssekreteraren Torbjörn Hagelin säger till Arbetet. Med Elektrikerna kom man dock överens om att tillsätta en arbetsgrupp. I sig är det ett viktigt tydliggörande från domstolens sida. Det ska kosta om säkerhetsregler inte efterföljs. Och ytterst ansvarig är förstås arbetsgivaren.

Från borgerligt håll brukar man gärna prata om hur viktigt det är med ”incitament” att återgå till arbete (och gärna då ett låglönejobb). Men här kan vi prata om incitament till ett betydligt mer ihärdigt säkerhetsarbete. Att det för vissa företag kan bli kostsamt är själva poängen.

Tyvärr ser vi i dag alldeles för många exempel där arbetsgivarna tar alltför lätt på säkerheten. Och precis som arbetsmiljöexperten Maria Steinberg framhåller för Arbetet: ”Man ska inte tulla på arbetsgivarens ganska omfattande arbetsmiljöansvar, då hamnar man i för mycket gråzoner”.