Kammarrätten i Stockholm

”Valde att inte använda personlig skyddsutrustning”

Plåtföretagets anställde jobbade på ett tak utan fallskydd när Arbetsmiljöverket gjorde inspektion den 18 augusti 2015. Verket krävde sanktionsavgift av företaget, men förvaltningsrätten sänkte den från 78 900 till 40 000 kronor. Då hade företaget framfört att den anställde själv, i strid mot instruktioner, hade valt att inte använda personlig skyddsutrustning.

Men Arbetsmiljöverket gick vidare till kammarrätten som i mars i år bestämde att företaget ska betala den högre avgiften. I kammarrättsdomen slås fast att en enskild arbetares agerande inte utgör en omständighet utanför bolagets kontroll.

Kammarrätten i Göteborg

”Gick ut på ställning utan räcke på eget initiativ”

En arbetare i Ystad hade gått ut på en ställning för att göra ett mindre isoleringsarbete den 20 januari 2015. Då kom Arbetsmiljöverket på inspektion och uppmärksammade att ställningen saknade tillräckliga räcken. Verket krävde sanktionsavgift på 46 400 kronor av företaget, men förvaltningsrätten sänkte till 23 200. Detta efter att byggbolaget framfört att arbetaren gått ut på ställningen på eget initiativ, utanför bolagets kontroll. Enligt företaget hade arbetarna fått instruktioner om att inte vara där.

Men Arbetsmiljöverket gick vidare till kammarrätten och där höll inte företagets argumentation. I höstas slog rätten fast att företaget ska betala de 46 400 kronor Arbetsmiljöverket krävt. I domen betonas arbetsgivarens långtgående ansvar för att försäkra sig om att anställda följer säkerhetsföreskrifter.

Kammarrätten i Göteborg

”Valde fel väg när han gick på våningsplan utan fallskydd”

Ett vattenpass och en trappstege. Det hade den anställde hämtat på en annan del av bygget, den 22 januari 2015. När han sedan skulle gå och jobba tog han vägen över ett våningsplan utan fallskydd. Arbetsmiljöverkets inspektör såg. Det ledde till att mannens arbetsgivare krävdes på 124 300 kronor i sanktionsavgift. Bolaget uppgav i förvaltningsrätten att mannen gjorde fel då han valde väg, rätten sänkte avgiften till 60 000.

Men förra sommaren justerade kammarrätten tillbaka nivån till den summa Arbetsmiljöverket krävt. I domen står att arbetsgivaren inte kan frånsäga sig ansvaret med hänvisning till att arbetstagare agerat på eget bevåg.

Förvaltningsrätten i Göteborg

”Bytte ut asbestplatta på eget initiativ”

Skruvarna i lagerbyggnadens takskivor i Halland skulle bytas i oktober 2014. Men längs vägen bestämde sig två arbetare för att byta ut en platta. Den var trasig och riskerade att blåsa ut på motorvägen intill. Plattan innehöll asbest. Arbetsmiljöverket krävde företaget på 160 900 kronor i sanktionsavgifter, för att regler för asbesthantering inte följts.

Förvaltningsrätten gav Arbetsmiljöverket rätt men kammarrätten sänkte faktiskt avgifterna med en tredjedel i början av förra året. I domen är det dock tydligt att det inte beror på företagets argument om att arbetarna inte fått instruktioner om att byta skivan. Sänkningen hänger samman med omständigheter som att den felaktiga åtgärden var mycket begränsad.

Förvaltningsrätten i Umeå

”Jobbade utan fallskydd på eget bevåg”

Elektrikern drog kabel på ett 3,3 meter högt frysrumstak i Umeå när Arbetsmiljöverket kom på inspektion i december 2015. Som tillfartsled användes en saxlift och fallskydd saknades. På grund av fallrisken krävde Arbetsmiljöverket företaget på 400 000 kronor i sanktionsavgift.

Företaget ville ha avgiften nedsatt och uppgav i förvaltningsrätten att arbetaren valt att inte använda skyddsutrustning på eget bevåg, att arbetsgivaren inte kan stå bredvid och granska att alla följer sina åtaganden. Förvaltningsrätten gick på Arbetsmiljöverkets linje och domen är inte överklagad.

Förvaltningsrätten i Härnösand

”Anställd började riva ställningar i strid mot instruktioner”

Vid måleriarbeten i Östersund i september 2015 inträffade en fallolycka. Arbetsmiljöverket konstaterade vid inspektion efteråt att fallskydd saknats, sanktionsavgift på 40 000 krävdes. Företaget hävdade att en person börjat riva ställningar på egen hand, i strid med givna instruktioner, och uppgav att man inte kan kräva att arbetsgivaren ska ha ständig tillsyn över anställda.

Men förvaltningsrätten gick på Arbetsmiljöverkets linje i sin dom i februari i år. Domen är inte överklagad.

Varför är sanktionsbeloppen så olika?

Det beror på att stora företag får betala högre sanktionsavgifter än mindre företag. Avgiftens storlek bestäms av hur många anställda företaget har.

LÄS OCKSÅ Domstolar: Företag bär ansvar för säkerhetsbrister