Arbetet Global

Få fackliga utrikesnyheter, reportage och fördjupning med Arbetet Global med Erik Larsson och Linda Flood

FN har dokumenterat 62 fall där miliser begått allvarliga övergrepp mot barn i de våldsdrabbade östra delarna av landet. Övergrepp har även begåtts av anhängare till milisledaren Kamwina Nsapu i landets centrala delar.

Det rör sig om 25 fall av kidnappning av barn och 19 fall av våldtäkt och sexuellt våld mot minderåriga flickor. I 16 fall har beväpnade grupper rekryterat och använt barn som soldater.

FN har vid upprepade tillfällen uppmärksammat övergrepp mot barn i det instabila Kongo-Kinshasa, som under mer än 20 års tid plågats av väpnade konflikter.

TT