Det finns en allmän bild av att det vare sig finns industrier eller arbetare i Stockholmsområdet. I stället sysslar folk med it, reklam och media. Bilden stämmer inte.

– Det finns ju myter om att vi ska bli rika genom att koka kaffe latte åt varandra, säger Bengt Lindqvist hos Teknikföretagen i Stockholm, som tror att föreställningen av ett område utan industri skapats av att människor inte ser några tillverkande företag i sin vardag.

– Många tänker på skorstenar och smutsiga arbetare, men i dagens industriföretag är det mer tjänstemannajobb. Även om det fortfarande finns industriproduktion i Stockholmsområdet så består industrin här mycket av huvudkontor och administration, säger Daniel Lind på Jusek.

Mats Franzén, professor emeritus i sociologi säger att bilden av regionen på allvar förändrats efter 90-talskrisen. Det handlar både om att industri flyttat från de mer centrala delarna och på att nya grupper syns och hörs mer.

– De som skapar den nya bilden är de som media gillar att skriva om. Det är mer kultur än industriproduktion, säger han.

Och arbetarna har försvunnit ur gatubilden, säger Mats Franzén.

– Förr åkte man i blåställ till jobb. Nu byter man om på sin arbetsplats.

Gunnar Nygren, professor i journalistik, menar att storstadsmedierna är fast i ett elitperspektiv. Hans avhandling handlar om mediebilden av Storstockholm. Bara 6–7 procent av bevakningen handlar om ekonomi och arbetsmarknad. Det visar sig att företagare får sex gånger så stor plats som anställda.

– Media lyfter fram eliterna. Arbetet osynliggörs till förmån för börs och finans.

IF Metalls ordförande i länet, Stefan Leiding, anser också att media bidrar till osynliggörandet, men han säger dessutom att det även beror på industrin själv.

– Vi som industriföreträdare är dåliga på att informera om vår existens.

Han pekar på en komplikation. I modern industri utvecklas jobben och det är ofta svårt att dra en skarp gräns mellan arbetare och tjänstemän.

Organisationsgraden i Stockholms län är dessutom betydligt lägre än i övriga landet.  Enligt LO är organisationsgraden 15–20 procentenheter lägre i alla branscher i huvudstadsområdet.