”Att efterlevnaden av policys säkerställs genom en ny funktion för internrevision”. Den punkten står snart ensam kvar på Kommunals åtgärdslista. Listan var ett svar på kritiken efter det som kommit att kallas Kommunalskandalen, sedan Aftonbladet i början av 2016 rapporterat om vidlyftig representation och minusverksamheter.

Och ett sätt att återupprätta förtroendet för Kommunal.

Utvärderingen av vad på listan som är avbockat och inte presenterades på Kommunals förbundsmöte i maj. Förbundsmöten hålls de år det inte är kongress. I sin granskningsrapport för verksamhetsåret 2016 listar de förtroendevalda revisorerna tre punkter som vid årsskiftet ännu inte var slutförda.

För de två första återstående punkterna, att ta fram ägardirektiv för Marholmen och en struktur för fastighetsinnehav och förvaltning, har förbundet kommit långt, berättar Kommunals kanslichef Kristina Mårtensson.

Tidigt i höst väntas beslut ha fattats.

– Då är det avcheckat, konstaterar hon.

Efter det återstår bara en punkt för att som Kommunals ordförande Tobias Baudin sagt gång på gång –  undvika att det händer igen. I en intervju med Arbetet i januari sade han att ansvaret för den nya funktionen för internrevision vilar på kanslichefen Kristina Mårtensson.

– Det är en nyckelroll för att se till att det aldrig får hända igen. Vi har haft policys, regelverk och riktlinjer innan också men det är viktigt att skapa strukturer så att de följs.

Då frågade Arbetet om det är kanslichefen som bär upp den nya funktionen.

– Jag och övriga ledningen har ju huvudansvaret men sedan är det kanslichefen som kommer vara huvudansvarig för just det här. Det är det uttalade uppdraget, sade Tobias Baudin då och pekade på vikten av kontinuitet eftersom de förtroendevalda kan bytas ut vid kongresser.

Kanslichef Kristina Mårtensson instämmer i revisorernas slutsats att punkten ännu inte är avbockad.

– Det är det arbetet som väldigt tydligt kvarstår från åtgärdsplanen, men vi har påbörjat det, säger Kommunals kanslichef Kristina Mårtensson.

Hur går det med arbetet?
– Både styrelsen och chefer har jobbat med riskinventeringar. Vi har gjort en riskkarta. Det som återstår är hur vi ska hantera det här i organisationen, vilka funktioner ska finnas, vem ska ha ansvar. Nu är det jag som har ansvar för den här kartan och hur vi ska jobba med den.

Vad innebär ”en funktion”, är det en person, en avdelning eller något annat?
– Där har vi inte riktigt satt ner foten, det är det vi håller på och drar i nu. Jag tror att när man skrev det där så tänkte man att det kommer vara en eller flera personer som jobbar med internkontroll. På större företag och organisationer kan det ofta vara en enhet som gör det. Det vi funderar på nu är att det måste vara en person som har uppdraget men det måste bli chefernas ansvar också. Internrevisionen måste delegeras till enhetschefer och lokalkontorschefer.

Så det är i dagsläget oklart vem som kommer att ha huvudansvaret?
– Ja.

Varför har det inte gått snabbare?
– Det var en rätt lång punktlista på den här åtgärdsplanen. Det är den sista större punkten som vi jobbar med. Vi har prioriterat att ta fram lägenhetspolicy, alkoholpolicy, väldigt många andra saker. Särskilt ägardirektiven som vi jobbat med under våren har varit ett gediget arbete. Det tar sin tid och det är inte bara att bestämma utan det behöver bli en del av det naturliga arbetet.

Vad innebär internrevision, varför är den här punkten viktig?
– Internrevision är att jobba med de risker som finns i vår verksamhet som är allt från fastigheter till hur vi hanterar medlemmar som vill lämna och vårt it-system. När man jobbar med risker och gör det i förebyggande syfte ska man kunna undvika att det som hände inte kan hända igen.

Läs mer om Kommunalskandalen

Inga skadeståndskrav efter Kommunalskandalen

• Kommunals långa resa mot rehabilitering

• Anmälan mot Kommunals revisor skrivs av

• Revisor granskar för sin revision av Kommunal

• Revisor slarvade bort handlingar