I december trodde Arbetsförmedlingen på drygt 100 000 nya jobb 2017 och 2018. Men nu skrivs den prognosen upp till 149 000 nya jobb.

– Ni kommer att få höra om en urstark prognos, säger Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg på en pressträff.

Prognosen bygger på intervjuer med drygt 11 000 privata arbetsgivare och med representanter för offentliga arbetsgivare i Sveriges kommuner och landsting.

– Förmedlingspersonal har mött privata arbetsgivare som tror att efterfrågan på varor och tjänster kommer att öka, säger prognoschef Håkan Gustavsson.

Arbetsförmedlingen spår också att gapet mellan inrikes och utrikes födda kommer att minska.

”Åtta av tio nya jobb går till utrikes födda samtidigt som sysselsättningsgraden bland de utrikes födda ökar med två procentenheter”, skriver Sjöberg i en kommentar.

Samtidigt väntas arbetslösheten minska från 7,0 procent 2016 till 6,6 procent i år. Däremot väntas den öka till 6,7 procent 2018, då bristen på arbetskraft fortsätter att stiga, vilket bromsar jobbtillväxten.

– Under loppet av nästa år kommer 40 procent av de privata arbetsgivarna att se brist på arbetskraft. Det får konsekvenser. Varje rekrytering tar längre tid. Arbetsgivarna ruckar också på sina krav säger Håkan Gustavsson.