Arbetet Global

Få fackliga utrikesnyheter, reportage och fördjupning med Arbetet Global med Erik Larsson och Linda Flood

Tanken var att EU-parlamentet denna vecka skulle rösta om utstationeringsdirektivet. Men arbetet under våren har gått segt och omröstningen i plenum lär dröja till i höst, tidigast.

Striden om att ändra direktivet, som är från 1996, har pågått sedan Lavaldomen 2007.

För fler globala nyheter – följ oss på Facebook

I maj i fjol sade elva medlemsländer nej till att förändra direktivet som reglerar villkoren för de som tillfälligt skickas till andra länder inom EU för att jobba. Men kommissionen beslutade, trots motståndet, att gå vidare med förslaget.

Detta innehöll dock enbart förslag om friheten att bedriva gränsöverskridande tjänster. Sedan dess har det rättsliga utskottet drivit på för skrivningar om arbetstagares rättigheter också.

Jytte Guteland (S) har varit rapportskrivare och på måndagskvällen röstades hennes rapport igenom i det rättsliga utskottet med 13 röster för och elva emot. En ledamot lade ned sin röst.

– Jag är väldigt glad att vi har fått det klartecken vi behöver för att gå vidare för att garantera arbetstagarnas grundläggande rättigheter och skydd, oavsett från vilket land de kommer, säger Jytte Guteland i en kommentar.

Även Max Andersson (MP) som sitter i det rättsliga utskottet är glad över delsegern.

– Nu har vi formuleringar som inte slår undan benen på facken. Och nu när vi slagit fast att vi ska skärpa det rättsliga regelverket ytterligare kan vi gå in på alla andra frågor, som till exempel vad vi ska ha för definition på ersättning för arbete och vad som ska räknas som ett anställningsavtal, säger han till Arbetet Global som är på plats i EU-parlamentet i Strasbourg.

Svenska ledamöter från Moderaterna är däremot emot är förändrat direktiv.
– Om man fastställer ersättningsregler blir det svårt för entreprenörer som vill göra jobb i Sverige eftersom det inte handlar om minimilön, säger Gunnar Hökmark (M).

Kollegan Christofer Fjellner (M) menar också att det är en skam att svenska regeringen har stöd av Sverigedemokraterna i frågan om det reviderade utstationeringsdirektivet.

Nästa steg i processen om ett reviderat utstationeringsdirektiv blir i juli då sysselsättningsutskottet ska ta ställning till förslaget som ligger på bordet, inklusive rapporten från det rättsliga utskottet.

– Många kommer att utmana direktivlagstiftningen men genom detta står vi på en tryggare bas. Arbetet med att trycka på för en förändring pågår i nästan samtliga grupper i parlamentet och för oss är det en prioriterad fråga eftersom vi måste få ordning på arbetsmarknaden, säger Marita Ulvskog (S) som just nu är tillförordnad ordförande i sysselsättningsutskottet.

Marita Ulvskog på sitt kontor i Bryssel. Foto: Linda Flood

Men, påpekar hon, gäller det att de svenska ledamöterna inte gör utstationeringsdirektivet till en svensk fråga. Sverige vill inte tvinga på andra länder en viss löntagarmodell.

– Då ökar risken att andra länder blir mer skeptiska. Däremot har frågan om arbetstagares rättigheter fått ett uppsving under Emmanuel Macrons valkampanj i Frankrike då han talat väl om den nordiska modellen, säger Marita Ulvskog.