LÄS OCKSÅ Här är checklistan för sommarjobbet – Yonna Waltersson

Enligt statistiken har vartannat barn och varannan ungdom i åldern 16—18 haft ett jobb den senaste sommaren. Samtidigt har vart tionde barn mellan 13 och 15 år sommarjobbat.

Sammantaget har en tredjedel av de tillfrågade i åldrarna 13—18 haft ett sommarjobb.

Vissa barn, ungefär en femtedel i åldrarna 13—18, väljer också att arbeta under året vid sidan av skolan.

Statistiken grundas på uppgifter som har samlats in via intervjuer med barn 12—18 år. Några av frågorna i intervjun ställs bara till barn som är 13 år eller äldre.