Sedan obligatorisk prao avskaffades 1994 finns inga gemensamma bestämmelser och antalet prao-dagar har minskat kraftigt. Uppemot 20 procent av skolornas huvudmän (kommuner eller friskolor) har ingen prao alls i dag.

Enligt utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) är det många elever som inte har någon klar bild av framtiden, av arbetsmarknaden och vilka jobb som finns.

Regeringen föreslår därför att det ska bli obligatoriskt med prao i grundskolan och specialskolan. Alla högstadieelever ska få möjlighet att prova på ett yrke och få konkreta erfarenheter av arbetslivet. Att göra det på högstadiet kan vara ett stöd inför kommande val av gymnasieutbildning och yrkesval.

– Skolan är länken till andra jobb än de som vuxna i ens närhet har. En bra studie- och yrkesvägledning och prao på en arbetsplats handlar om jämlikhet, säger Fridolin.

Inom kort kommer regeringen att lägga fram förslagen i en lagrådsremiss. Tanken är att obligatorisk prao ska kunna införas från den 1 juli 2018.