30 miljoner i år, 40 miljoner nästa och sedan 60 miljoner kronor de följande tio åren. Så mycket pengar ska gå till ett nytt nationellt forskningsprogram kring arbetslivsforskning.

Satsningen presenterades av regeringen i november förra året, men snart drar de första forskningsprojekten igång. Den 31 maj lyste forskningsrådet Forte, som har hand om satsningen, ut möjligheten att söka forskningsfinansiering.

Enligt Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning, är ett av målen med satsningen att lära sig mer om den nya arbetsmarknaden som växt fram genom exempelvis digitaliseringen.

– Vi behöver mer kunskap om hur vi både kan förbättra arbetslivet och göra det mer hållbart, säger hon.

Enligt henne är det upp till forskarna själva att besluta exakt vad pengarna ska användas till. Men det kommer att finnas en ”strategisk kommitté” som ska bedöma vilket behov av ny kunskap det finns i samhället och peka ut eventuella kunskapsluckor.

Vad skulle du önska dig för forskning?
– Det finns väldigt mycket som är kopplat till de stora samhällsförändringarna kring digitaliseringen och automatiseringen som förändrar arbetslivet, men också hur vi kan få ett mer inkluderande och hållbart arbetsliv. Vi ser fortfarande i dag att många människor inte kan jobba hela vägen fram till pension, vilket påverkar både hälsan men också deras inkomster och pensioner, säger Helene Hellmark Knutsson.

Nyligen presenterade arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) planer på ett nytt nationellt centrum för arbetsmiljö, antingen som en del av Stockholms universitet, eller som en egen myndighet.

Enligt Helene Hellmark Knutsson kommer en liten del av de utlysta forskningspengarna gå till centrumet.

– Det är en viktig del i det här. Vi ser behov av ett nationellt centrum både för kunskap och utvärdering av arbetsmiljöfrågor, men också för att att kunna sprida den forskning som görs till arbetslivet.

Kommer det satsas mer pengar just på centret?
– Det är en budgetberedningsfråga. En liten del av de här pengarna kommer att användas men de stora pengarna får vi återkomma till.

Det har tidigare funnits en kritik kring att den forskning som görs inte når ut hela vägen till arbetsplatserna. Det hoppas alltså Helene Hellmark Knutsson bland annat kunna förbättra med hjälp av det nya centret.

– Men också genom samverka. Vi kommer att sitta med aktörer från bland annat de fackliga organisationerna och från arbetsmarknadssidan i de rådgivande grupperna. Jag tror också att det är väldigt viktigt att en del av forskningsprojekten är direkt tillämpbara och väldigt arbetsplatsnära.