Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Samtidigt som EU tappar stöd runt om i Europa blir svenskarna allt positivare till unionen. Stödet i SCB:s mätning i november 2016 var drygt 50 procent – nu i maj hade det ökat till 54,5 procent.

För fler globala nyheter – följ oss på Facebook

Samtidigt svarar drygt 19 procent att de är emot EU, vilket är något lägre än för ett halvår sedan.

Bara under åren 2008-2010 har svenskarna varit så positiva till EU som under denna vår, enligt SCB:s statistik. Dessutom ökar andelen svenskar som skulle rösta ja till svenskt medlemskap i euron, dock marginellt, från 15,8 procent i november till 16,5 procent i maj.

Mätningen från SCB är statistiskt säkerställd och gjorde i samband med den stora partisympatiundersökningen för maj, med fler än 4 000 svarande.