Under de senaste tre åren har byggandet nästan tredubblats och nu har vi kommit till en punkt där vi ser många tecken på överhettning i branschen. I kölvattnet av en överhettad marknad kommer alltid lycksökare som tror sig kunna plocka hem snabba vinster utan att behöva ta ansvar fullt ut. Konsekvenserna kan bli ödesdigra.

Riskerna är alltför stora för de som inte har rätt kunskap och rätt inställning till sitt säkerhetsarbete. Nyligen kom Arbetsmiljöverket ut med ett antal nya rapporter som visade på att byggnadsarbetare är speciellt utsatta för arbetsplatsolyckor. Det är inte är acceptabelt att medarbetare omkommer eller skadas på sina arbetsplatser på grund av säkerhetsbrister. Alla som går till jobbet ska också komma hem. Men en strimma av hopp går att finna i det faktum att vi haft en stadigt nedåtgående trend med färre olyckor för varje år.

Men i takt med att byggandet ökar så ökar också mängden bostäder som byggs av oorganiserade byggbolag och byggnadsarbetare. Det är oroväckande eftersom samma krav på ordning och reda inte ställs på de oorganiserade företagen som på de företag som har kollektivavtal.

Vi har gemensamt sett exempel på hur oseriösa aktörer struntar i att säkerställa att bara behöriga medarbetare befinner sig på byggarbetsplatsen, att medarbetarna inte utrustas med nödvändig skyddsutrustning eller att det tummas på skyddsräcken och andra säkerhetsanordningar. Vi står nu inför ett högst tragiskt men samtidigt också sannolikt scenario där den nedåtgående trenden med minskade byggolyckor bryts.

Att olyckstrenden varit nedåtgående beror till stor del på det arbete fack och arbetsgivarorganisationer under årens lopp åstadkommit. Vid sidan av att skapa förmåner i form av pension, försäkringar, trygghetssystem, skyddsregler samt företagshälsovård har vi i förhandlingsrummen lagt mycket vikt kring säkerhetshöjande aktiviteter.

Några exempel är huvudentreprenörsansvaret som innebär att huvudentreprenören måste hålla reda på vilka entreprenörer som finns på arbetsplatsen och utreda misstanke om fusk.

Ett annat exempel är ”En säker arbetsplats” som handlar om att höja medvetenheten om säkerhetsfrågorna på byggarbetsplatserna och få alla aktörer i byggprocessen att ta sitt arbetsmiljöansvar på allvar. Fack och arbetsgivarorganisationer har därmed en stor roll att fylla för att komma till rätta med arbetsplatsolyckorna.

Vi har en gemensam vision om att olycksfallen ska vara obefintliga i byggbranschen men med allt fler oseriösa och oorganiserade aktörer riskeras den visionen.

Nu har vi precis avslutat årets förhandlingar av byggavtalet och till skillnad från tidigare års förhandlingar har vi i år gemensamt tagit ansvar för att utveckla byggavtalet istället för att gräva ner oss i skyttegravar och förbereda oss för konflikt. Vi har därmed tagit några viktiga steg för att utveckla byggavtalet så att det kan möta den omvärld som redan har förändrats och kommer att förändras än mer framöver.

Vi har nu ett treårigt avtal på plats och kommer att utnyttja tiden till att gemensamt göra det mer attraktivt att omfattas av byggavtalet så att fler byggbolag och deras medarbetare också kan inlemmas i vårt säkerhetsarbete.

Vi kommer att behöva göra mer men utan hjälp från andra kommer bara den organiserade delen av byggbranschen att påverkas i positiv riktning. Här spelar Arbetsmiljöverket en viktig roll för att påverka säkerhetsarbetet i rätt riktning. Med fler inspektioner av oorganiserade aktörer, och de får gärna vara oannonserade, skulle det vara många av de som slirar på reglerna som skulle behöva tänka om och göra rätt.

Det är väldigt lätt att starta ett byggföretag och därför är vi väldigt måna om de här säkerhetskontrollerna för att få bort de oseriösa företagen som förstör för alla de som vill göra rätt för sig.

Situationen är allvarlig. Bara var tredje byggbolag omfattas idag av ett kollektivavtal och knappt 40 procent av byggnadsarbetarna är inte med i facket. Det gör att mycket av de bostäder som nu byggs kommer till med hjälp av oorganiserade byggföretag och byggnadsarbetare.

Går man till jobbet ska man också komma hem. Förbättra därför kontrollen och uppföljningen av de oorganiserade bolagen genast.

Johan Lindholm, förbundsordförande, Byggnads
Mats Åkerlind, tf vd, Sveriges Byggindustrier