Transports kassör Tommy Wreeth har valts till ny ordförande för fackförbundet. Men det blev en tuff strid på kongressen som var rejält splittrad.

”Tommy har varit nere på golvet. Han har den bakgrunden som behövs i Svenska Transportarbetarförbundet”, pläderade ett ombud från Skåne. Lite senare under eftermiddagen stod det klart att en majoritet av fackförbundets kongressombud delar den uppfattningen.

Förbundskassören Tommy Wreeth fick stöd av 115 ombud, medan motkandidaten Markus Pettersson fick 103. Han blir nu ny ordförande för Transport. Mandatperioden är fem år. Många av de som ville ha honom lyfte fram hans förhandlingsvana.

– Tommy har gått den långa vägen. Han vet vad det handlar om. Han om någon har tagit ansvar. Han är en sann transportare, sade Niclas Sandström, avdelning 12.

Tommy Wreeth, som valdes på Transports 34:e kongress, lyfter själv fram sin ”erfarenhet och kompetens”.

-Jag känner mig oerhört hedrad över förtroendet som medlemmarna har givit mig. Det har varit en turbulent tid, men nu är det dags att blicka framåt. Vi är ett starkt förbund som behöver gå tillbaka till våra rötter och verkligen nå ut i leden bland våra medlemmar för att driva våra kärnfrågor, säger han i ett citat förmedlat av presstjänsten.

Kärnfrågorna, menar han, handlar om en åkerinäring som ”går på knäna på grund av social dumpning”.

-Det handlar om att vi har en taxibransch med överetablering och löner som inte går att leva på.

Dessutom, påpekar Tommy Wreeth, måste Transport få fler medlemmar för att kunna teckna ”fler och bättre kollektivavtal”.

I sitt eget ”reklamtal”, som Tommy Wreeth kallade det anförande han höll före valet, berättade han att det fackliga intresset väcktes av de så kallade gruppackorden som i princip skulle förhandlas varje månad; ”det är en ganska utmärkt bakgrund för att leda förbundet”.

Om sitt ledarskap sade han:

– Jag försöker vara lyhörd, diplomatisk och förhandlande. Jag försöker jämka alla intressen.

Tommy Wreeth ville inte säga exakt vilka frågor han ska driva. Han hänvisade till att det är kongressen som ska peka ut riktningen.

– Det är vi som gör det Jag kan aldrig bli förbundet, förbundet är alla 60 000. Men det är väldigt viktigt för mig att säga att förhandling och organisering är lika viktiga. Det är ingen kamp mellan de två sakerna.

För det fick han varma applåder.

En fingervisning om varåt det lutade kom i torsdags. Då gick 13 av Transports avdelningar ut och deklarerade sitt stöd för Tommy Wreeth som Lars Lindgrens efterträdare.

I en debattartikel på Transportarbetarens hemsida menade avdelningarna att Tommy Wreeth visat vad han går för. Inte minst när han efter Lars Lindgrens dramatiska avgång – mitt under brinnande avtalsrörelse – tog över ansvaret för avtalsförhandlingarna och förhandlingsverksamheten.

Avdelningar menar att han ”ödmjukt” tog över det arbetet och de skriver att: ”Tommy Wreeth har helt enkelt visat storhet i prövningens stund.”

De berömde honom för hans agerande. Han har, skriver de, försökt ”upprätthålla ett mått av neutralitet”. De fortsätter: ”Under alla sina år har Tommy Wreeth i handling satt lojaliteten mot organisationen, dess medlemmar och sina kamrater framför sina egna intressen.”

Förbundssekreteraren Markus Pettersson har varit Tommy Wreeths motståndare i ordförandevalet. Det hjälpte honom inte att förespråkarna argumenterade för hans förmåga att leda den fackliga organiseringen och hans starka röst som opinionsbildare, samt att många ur den yngre generationen ville ha honom som ny ordförande.

– Vi behöver reflekterande människor med visioner som kan bygga långsiktiga strategier. Vi måste välja en ledning som kan lyssna på kritik från organisationen. För att på ett modernt sätt leda förbundet framåt, förklarade  bland andra Patrik Ljunggren, förbundsrådet, för Markus Petterssons räkning.

Markus Pettersson lämnar nu Transportarbetarförbundet. Han hade redan på förhand förvarnat om att det var ordförandeposten han siktade på och att han inte tänkte vara kvar om han inte fick stöd för att leda förbundet. Ändå var det många ombud som påpekade att de gärna hade velat ha honom kvar som förbundssekreterare.

Efter en kaosartad vår har Transport nu en ny ordförande, men det är ett sargat förbund. Ett kongressombud förklarade tidigare under kongressen, enligt Transportarbetaren, att: ”Det här är min sjätte kongress och jag har aldrig upplevt en sådan splittring i förbundet som nu.”

Läs mer om Transport

Maktkamp hos LO-familjens bråkigaste familjemedlem

Historiska segrar hotade hos Transport

Lars Lindgren vill inte leda Transport igen

Val av ny Transportledning – laddad kongressfråga

Lars Lindgren vill bli Transports ordförande – igen

• Så ska Transport undvika framtida snedsteg

• Lars Lindgren avgår med omedelbar verkan

• Ledare; Allt måste kunna förklaras inför de medlemmar som varje månad betalar sin fackavgift.

• ”Lite speciell stämning här” – nya uppgifter om Transportbasen

• ”Det blir ju inte lättare att få medlemmar” – reaktioner från Transportavdelningar

• Transports ordförande bjöd på starksprit