Sjuksköterskor
Många sjuksköterskor jobbar i så kallad rotation, vilket innebär att de kan jobba dag, kväll och natt under dygnets alla timmar och alla dagar på året. Den som jobbar på nationaldagen får ob-tillägg. För Vårdförbundets största avtal, SKL-avtalet, ges ob med 51,90 kronor i timmen mellan klockan 06-24. Från klockan 00-06 höjs ob:t till 59,70 i timmen. Eftersom sjuksköterskor inte är garanterade ledighet på röda dagar får de kompensation i form av förkortad arbetsvecka.

Butiksanställda
För butiksanställda ges ob-tillägg med 100 procent för hela dagen. De anställda ska få ihop sina genomsnittstimmar per vecka oavsett om det infaller röda dagar eller inte. För det ges kompensation i form av arbetstidsförkortning, heltidsanställda i butik jobbar 38,25 timmar per vecka i snitt sett till årsarbetstiden, enligt Handels detaljhandelsavtal.

Undersköterskor
En undersköterska som jobbar rak vecka, alltså dagtid måndag till fredag, har ledigt på nationaldagen. En undersköterska som jobbar på schema får helg-ob för den dagen. Ob-ersättningen ligger på 53 kronor i timmen. Eftersom undersköterskor som exempelvis jobbar helg inte är garanterade ledighet på helgdagar har de i stället förkortad arbetsvecka.

Busschaufförer
För bussförare som jobbar på privat företag och omfattas av Kommunals avtal får 36,94 kronor i timmen i OB-ersättning om de jobbar på nationaldagen. De som är anställda i ett kommunalt bolag och omfattas av det Kommunal-avtalet får 37,40 kronor i ersättning.

Anställda på hotell och restaurang
De som omfattas av HRF:s största avtal, Gröna riks, och jobbar heltid tjänar in en extra ledighetsdag om de jobbar, har semester eller ordinarie ledighet på nationaldagen när den infaller på en vardag som i år. För de som jobbar deltid med fem dagars genomsnittlig arbetstid per vecka tjänar också in en extra ledig dag, oavsett om de jobbat, haft semester eller ordinarie ledighet. De deltidsanställda måste ha en anställning som varar mer än två månader för att ha rätt till en extra ledig dag. För de deltidsanställda som jobbar mindre än fem dagar per vecka i snitt får endast rätt till en extra ledig dag om de jobbar på nationaldagen. De som jobbar på nationaldagen får också ob-tillägg.