LÄS OCKSÅ Debatt: Äntligen ändras Lavalreglerna – LO-förbunden

Flera fackförbund och myndigheter har vittnat om att det troligtvis finns fler utstationerade arbetare i Sverige än vad Arbetsmiljöverkets siffror visar. Utländska arbetsgivare som skickar arbetskraft till Sverige under en begränsad tid, så kallad utstationering, anmäler i många fall inte det till Arbetsmiljöverket. Trots att de har anmälningsplikt.

”Slutsatsen är att reglerna om anmälningsskyldighet vid utstationering inte fungerar som det var tänkt. Mycket talar för att få anmälningar görs och att registret inte ger en korrekt bild av utstationering i Sverige”, skriver regeringen som nu föreslår tuffare regler. Ännu är det inget skarpt förslag som ska gå till riksdagen, utan en så kallad departementspromemoria som går ut på remiss till berörda.

Ett av förslagen är att ta bort undantaget från anmälningsskyldighet vid kortare utstationering på under fem dagar. Nu ska även dessa arbetsgivare anmäla och meddela en kontaktperson.

Arbetsgivaren ska också visa dokumentation för den som tillfälligt anlitar utstationerade att en anmälan gjorts, enligt det nya förslaget. Det ska ske senast när en utstationerad arbetare börjar jobba i Sverige. Om inte det görs ska den som anlitar utstationerade underrätta Arbetsmiljöverket.

Om arbetsgivare eller den som anlitar utstationerade inte lever upp till kraven kan det leda till sanktionsavgift, enligt förslaget. I dagsläget kan det endast bli aktuellt med sanktionsavgift om den utländska arbetsgivaren inte anmält utstationerade arbetare.

I förslaget ingår även att Arbetsmiljöverket får större möjligheter att bedriva tillsyn kring anmälningsskyldigheten.

Syftet med förslagen är bland annat att ge fackförbunden bättre möjligheter att komma i kontakt med och om det krävs förhandla om kollektivavtal med företag som utstationerar anställda i Sverige. ”Utan den här informationen är det praktiskt mycket svårt att kontrollera om de utstationerade arbetstagarna får det skydd som de har rätt till”, skriver regeringen i förslaget.

LO har tidigare pekat på att de seriösa aktörerna anmäler sin närvaro i landet, men att stora delar av bygg- och transportbranschen inte rapporteras. Även Byggnads har lyft problemen med att många företag inte anmäler till Arbetsmiljöverkets register.

Från första juni i år gäller nya regler som ökar fackets utrymme att ta till stridsåtgärder mot utländska företag.