Under tisdagskvällen kom Transport och Säkerhetsföretagen överens om ett nytt, treårigt avtal som omfattar runt 16 000 anställda i bevakningsbranschen. Det gäller bland annat väktare och ordningsvakter.

Det så kallade bevaknings- och säkerhetsavtalet gäller från 1 juni 2017 och ger höjda grundlöner med 569 kronor i månaden 2017, 521 kronor 2018 och 612 kronor 2019.

Totalt höjs grundlönerna med 1 702 kronor i månaden under avtalsperioden, enligt Transport.

– Vi har fått till ett acceptabelt avtal som gott och väl motsvarar märket på 6,5 procent. Dessutom lyckades vi lösa ett par principiellt viktiga frågor utan att avstå löneutrymme, säger Tommy Wreeth, förbundskassör och avtalsansvarig på förbundet, till Transportarbetaren.

Enligt tidningen är väktare, ordningsvakter och övriga anställda i bevakningsbranschen förbundets näst största medlemsgrupp. Löneökningarna på 1 702 kronor totalt gäller för alla löneklasser.

Anställda inom avtalsområdet har löneklasser, där alla inom samma klass tjänar samma.

Jerker Nilsson, avtalsansvarig ombudsman på Transport, säger till Arbetet att de löneökningar som finns i det nya avtalet motsvarar den låglönesatsning som LO-förbunden enats om. De grupper som hamnar under gränsen för låglönesatsningen, 24 000 kronor, är nyanställda och de som har grundlön (från anställningsmånad 7 till 15).

En nyanställd i branschen tjänade före ökningen i det nya avtalet 20 018 kronor i månaden och en höjning på 569 kronor första året motsvarar 2,84 procent. De får därmed en större procentuell ökning än andra i avtalet.

Löneökningarna i avtalet motsvarar 2,2 procent första året, följt av 2,0 och 2,3 procent. Enligt Säkerhetsföretagen är avtalet i nivå med märket, alltså 6,5 procent över tre år.

– Vi är glada att ha träffat ett avtal som ligger i linje med märket och att företagen har klara förutsättningar under en lång period säger Mattias Dahl, vd på Transportföretagen och Säkerhetsföretagen, i ett pressmeddelande.

Övriga tillägg höjs med 2,2 procent första året, 2,0 andra året och 2,3 procent tredje året. Undantaget är hundersättningen. I bevakningsbranschen finns så kallade hundförare, alltså de som har hund med sig i tjänsten.

I det nya avtalet finns höjd hundersättning med. För 2017 får de som äger sin hund 1 650 kronor i månaden första året, och därefter 1 700 kronor följt av 1 750 kronor. Enligt Jerker Nilsson äger de allra flesta sin hund själva, men i vissa fall äger företaget hunden.

Klara avtal 2017

Ingen målarstrejk – nytt avtal klart

Nytt telekomavtal försöker bringa ordning i resefrågan

Nytt järnvägsinfrastrukturavtal klart

Tre byggavtal klara

Tågstrejken uteblir – nytt avtal klart för Seko och Almega

Nytt avtal klart mellan Fastighets och Almega

6,5 procent även till bemanningsanställda

Transportavtalet klart

Fastighetsavtal klart – strejken uteblir

Nytt byggavtal klart

Nytt installationsavtal på plats

Industriavtalet klart: 6,5 procent på 3 år

• Avtal klara inom handeln

Kommunal förlänger avtal med SKL

Handels och KFO överens om nytt avtal

Kraftverksavtal undertecknat

Efter strejkhot – HRF har tecknat avtal

Miljö- och renhållningsarbetarnas avtal tecknat

Fastighets överens med Fastigo om nytt avtal